Liiketoimintalähtöisen markkinoinnin konsultointi

Toimintaympäristömme käy parhaillaan läpi massiivisia muutoksia.

Erityisesti ihmisten käyttäytymisen muutos ja teknologinen kehitys asettavat organisaatiot valtavan muutospainaan eteen. Tulevaisuuskestävä, jatkossakin kilpailukykyinen liiketoiminta vaatii yrityksiltä muutoshalukkuutta, jatkuvaa oman toiminnan analysointia ja rohkeita investointeja kehittymiseen.

Markkinoinnin vastuulla on usein brändi, asiakaskokemus ja myynnin kasvu. Liiketoiminnan kasvun ja kehittämisen kannalta äärimmäisen tärkeät osa-alueet.

Dagmarin liiketoimintalähtöiset konsultit muotoilevat tehokkaita, asiakaskeskeisiä toimintamalleja, osoittavat tiedolla johdetusti organisaatioiden kehittymisen tarpeet, kiteyttävät strategiset kokonaisuudet helposti käsiteltävään muotoon ja auttavat tulevaisuusmuotoilun avulla organisaatioita vaikuttamaan tulevaisuuden mahdollisuuksiinsa.

Autamme, kun haluat luoda markkinoinnin kyvykkyyksiä hyödyntämällä edellytykset tulevaisuuskestävälle liiketoiminnalle

Kun kokonaiskuvan luominen tai kehitystyön priorisointi tuntuu haastavalta, investointien panos-tuottosuhdetta on vaikea määritellä tai strategiselle kehitystyölle ei jää aikaa. Autamme tunnistamaan nykytilasi haasteet ja priorisoimaan mahdollisuudet. Yhdessä viemme tunnistetut mahdollisuudet aina käytäntöön asti.
Siiloissa tapahtuva toiminta ja dataa hyödyntämättömät päätöksentekomallit aiheuttavat organisaatioilla huomattavia lisäkustannuksia vaikka ne olisi poistettavissa selkeillä prosesseilla ja toimintamalleilla. Autamme luomaan tehokkaan ja dataa hyödyntävän toimintamallin, jossa yhdistyvät saumattomasti operatiivinen taso ja kehitystyön.
Loppuasiakkaille tehdyn arvolupauksen luominen ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen vaatii ymmärrystä datasta ja sen hyödyntämisestä. Tieto ei kuitenkaan riitä, kun halutaan luoda erinomaista asiakaskokemusta. Asiakaslähtöisyyden tulee näkyä kaikessa, asiakaspolun joka vaiheessa mutta myös liiketoiminnan kehityksessä. Autamme tunnistamaan asiakkaasi polun jokaisen vaiheen sekä luomaan organisaatioon aidosti asiakaslähtöisen toimintamallin.
Liiketoimintaympäristöä ravistelevat suuret muutokset. Tulevaisuutta ei voi nähdä, mutta sitä on mahdollista tutkia ja ennakoida. Muutoksen ymmärtäminen edellyttää organisaatioilta tulevaisuusajattelun menetelmiä, joiden avulla varaudutaan liiketoimintaa ja toimialaa ravisuttaviin muutoksiin. Autamme tulevaisuusmuotoilun keinoin tunnistamaan liiketoiminnalle oikean suunnan ja parantamaan ennakointikykyä skenaario- ja tulevaisuusajattelua.

Caseja

Tomi Suojoki

CBO / Consulting tomi.suojoki@dagmar.fi
ville fredrikson.

Ville Fredrikson

Lead Strategist, Digital Transformation & Metaverse ville.fredrikson@dagmar.fi
leena kivioja.

Leena Kivioja

Lead Strategist, Innovation leena.kivioja@dagmar.fi
iida marjosalmi.

Iida Marjosalmi

Lead Strategist, Digital Transformation iida.marjosalmi@dagmar.fi
aino saari.

Aino Saari

Lead Strategist, Customer Experience aino.saari@dagmar.fi
samuel tastula.

Samuel Tastula

Lead Strategist, Digital Transformation samuel.tastula@dagmar.fi