Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Oy Dagmar Ab
Annankatu 28
00100 Helsinki
puh. +358 9 693 011

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Nina Almi
Annankatu 28
00100 Helsinki
nina.almi@dagmar.fi
puh. +358 40 5446633

Tässä selosteessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä, kun olet Dagmarin asiakkaan yhteyshenkilö, Dagmarin yhteistyökumppani tai yhteistyökumppanin edustaja tai olet tilannut Dagmarin uutiskirjeen tai muun julkaisun (esim. oppaan tai tutkimusraportin) sähköpostiisi.

Tietojasi käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen asioidessasi Dagmarin kanssa. Tietojen käsittelyyn ei liity profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Tiedot kerätään sinulta itseltäsi tai asiakkuuden tai kumppanuuden perustamisen yhteydessä esimerkiksi sopimuksesta. Tietoja ei kerätä ulkopuolisista lähteistä kuten sosiaalisesta mediasta.

Käsiteltävät henkilötiedot

Dagmarin asiakkaan yhteyshenkilöt: Nimi, työsähköpostiosoite, työpuhelinnumero, asiakasyrityksen nimi ja yhteyshenkilön asema yrityksessä.

Dagmarin yhteistyökumppani tai yhteistyökumppanin edustaja: Nimi, työsähköpostiosoite, työpuhelinnumero, kumppaniyrityksen nimi ja yhteyshenkilön asema yrityksessä.

Dagmarin uutiskirjeen tai muun julkaisun tilaaja: Nimi, sähköpostiosoite, yritys.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Dagmarin asiakkaan yhteyshenkilöt: Tietoja käsitellään asiakassuhteen ja toimeksiantojen hoitoa varten, sekä asiakkuuteen liittyvän viestinnän yhteydessä. Käsittely perustuu Dagmarin oikeutettuun etuun huolehtia liiketoimintansa jatkuvuudesta, toimeksiantojen toteuttamisesta ja asiakashallinnasta.

Dagmarin yhteistyökumppani tai yhteistyökumppanin edustaja: Tietoja käsitellään kumppanuussuhteen hoitoa varten ja kumppanuuteen liittyvän viestinnän yhteydessä. Käsittely perustuu Dagmarin oikeutettuun etuun huolehtia liiketoimintansa jatkuvuudesta ja toimeksiantojen toteuttamisesta.

Dagmarin uutiskirjeen tai muun julkaisun tilaaja: Tietoja käsitellään uutiskirjeen tai tilatun julkaisun toimittamiseksi. Käsittely perustuu uutiskirjeen tilaajan antamaan suostumukseen. Muiden julkaisuiden (mm. oppaat, tutkimusraportit tai vastaavat) tietoja käsitellään tilatun materiaalin toimittamiseksi ja siihen liittyvän viestinnän hoitamisessa.

Uutiskirjeen peruminen

Uutiskirjeen saat peruttua klikkaamalla sähköpostiviestissä ollutta linkkiä. Kirjeen perumisella peruutat samalla suostumuksesi tietojesi käsittelyyn kirjeen toimittamista varten. Poistamme yhteystietosi peruuttamisen seurauksena.

Tietojen säilytysajat

Asiakkaiden ja kumppanien yhteyshenkilöiden tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on asiakkuuden tai kumppanuuden hoitamiseksi tarpeen. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

Uutiskirjeen lähettämistä varten tallennettua sähköpostiosoitetta säilytetään niin kauan, kun tilaus on voimassa. Peruttuasi tilauksen, poistamme tietosi.

Muiden tilattujen julkaisujen lähettämistä varten tallennetut tiedot säilytetään enintään kolmen (3) kuukauden ajan julkaisun tilauksesta.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Salomaa-yhtiöryhmän ulkopuolelle.

Tietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja käsittelyssä käytetään kansainvälisiä pilvipalveluita, joiden yhteydessä tietoja saattaa siirtyä EU/ETA-alueen ulkopuolelle Dagmar huolehtii siitä, että tiedonsiirrot on katettu EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisilla suojatoimenpiteillä.

Oikeutesi rekisteröitynä

Tietosuoja-asetus takaa rekisteröidyille tietyt oikeudet omiin henkilötietoihin. Oikeuksien laajuus on tapauskohtaista, ja riippuu muun muassa tietojen käsittelyn tarkoituksesta ja käsittelyn oikeusperusteesta. Sinulla on muun muassa seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus – Sinulla on oikeus saada vahvistus sille, käsitelläänkö tietojasi, ja jos käsitellään, sinulla on oikeus saada kopio tiedoistasi. Kopiota ei kuitenkaan toimiteta, mikäli toimittaminen vaikuttaisi haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Oikaisuoikeus – Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuksi ja joissakin tapauksissa täydentää puutteellisia henkilötietoja.

Oikeus tulla unohdetuksi – Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, jos niiden käsittelyn jatkamiselle ei ole enää laillista perustetta.

Saatamme joutua pyytämään sinulta tiettyjä tietoja vahvistaaksemme henkilöllisyytesi ja varmistaaksemme, että olet oikeutettu käyttämään näitä oikeuksia.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä edellä mainitun pyynnön yllä mainittuun osoitteeseen. Jos olet sitä mieltä, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun: tietosuoja.fi.