Mikko Salonurmi

Onnistuneen vaikuttajamarkkinoinnin elementit:

Vaikuttajan ja brändin yhteensopivuus

Kampanjan ainekset eivät sekoitu hyvin, jos brändi on tehty vedestä ja vaikuttaja öljystä. Vaikuttajan ja brändin arvojen täytyy kohdata ja niiden on puhuttava samanlaisella äänellä ollakseen yhdessä uskottavia. Kävisitkö itse hakemassa sisustusneuvoja verottajalta?

Brändin tarinan kerrottavuus

Jotta kampanjalla saadaan viestittyä selkeästi haluttua asiaa, on brändillä oltava kirkkaana, minkä tarinan se haluaa vaikuttajan kautta kertoa.

Sisällön relevanttius kuluttajalle

Kuluttajalle relevantin sisällön luominen on tärkein ja läpileikkaavin kaikista löydetyistä elementeistä. Tässä onnistuminen tai epäonnistuminen heijastuu suoraan kampanjan vaikuttavuuteen. Relevantin sisällön luontiin vaikuttaa vahvasti vaikuttajan ja brändin yhteensopivuus. Suurin vaara on luoda sisältöä, joka tuntuu, kuulostaa, maistuu ja haisee päälle liimatulta.

Vaikuttavuus

Vaikuttavuudella tarkoitetaan tässä kampanjasisällön keräämiä reagointeja, joita ovat mm. tykkäykset, kommentit ja jaot. Reagointien määrä korreloi hyvin siihen, kuinka hyvin kuluttajaa puhuttelevaa sisältöä on onnistuttu luomaan.

Kohdeyleisön tavoitettavuus

Kuten markkinointiviestinnässä yleensäkin, myös vaikuttajamarkkinoinnilla pyritään tavoittamaan X määrä haluttua kohdeyleisöä. Vaikuttajaa ja sisältöjä miettiessäni pohtisin kuitenkin sitä, halutaanko kampanjalla tehdä pintavaikutus suureen joukkoon vai kolahtaa tykisti pienempään.

Seuraavassa mielestäni hyvin toteutettuja vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoita Suomesta ja kauempaa. Löydätkö näistä onnistumisen elementtejä?

Brittiläinen tubettaja Mikey Pearce teki treffailua koskevan videosarjan Tinderin kanssa.

One Plussa on tehnyt pidempiaikaista yhteistyötä Herbalistin kanssa, ja lopulta lähetti tämän, ZoneVD:n ja Sami Koiviston Tokioon tekemään videosarjaa.

TV Mix loi tubettajien kanssa SweetSpot-sarjan, jonka ensimmäisessä osassa Jaakko Parkkali vie porukan stunttihaasteeseen.

Lähteet/lisää kirjallisuutta aiheesta kiinnostuneille:

Pophal, L. (2016). Influence marketing: Turning taste makers into our best salespeople. EcontentMagazine. (39)7, 18 – 22.

Morin, R. (2012). Five types of social media influencers. Socialmediatoday. Saatavilla: <http://www.socialmediatoday.com/content/five-types-social-media-influencers?ref=popular_posts>.

Hansen, M. (2016). 4 Musts for Influencer Marketing. ChiefMarketer. Saatavilla: <http://www.chiefmarketer.com/4-musts-for-influencer-marketing/>.