Emilia Pikkuaho

Miten rakennat tuloksellisen H2H-markkinoinnin strategian

 

H2H osana markkinointiviestinnän kokonaisuutta

Tuloksellisen vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelu lähtee markkinoinnin tavoitteista ja vaikuttajamarkkinoinnin roolin kirkastamisesta niiden saavuttamisessa. Tarvitsemmeko vaikuttajia rakentamaan brändimielikuvaa ja uskottavuutta brändillemme, syvennämmekö brändisuhdetta ja -lojaliteettia kouluttamalla kuluttajia vai olemme kenties lanseeraamassa uutta tuotetta kohderyhmälle, jota emme tavoita perinteisen median kautta? Vaikuttajamarkkinoinnin roadmapissa määritellään tavoitteiden ja mittarien lisäksi muun muassa kohderyhmät, käytettävät kanavat (oma, ostettu, ansaittu ja vaikuttajat) sekä toimintatavat yhteistyölle ja sen kehittämiselle. Tämä on ensimmäinen askel ajatusmallin muutoksessa kohti aitoa vaikuttamista – sen sijaan että ostetaan vaikuttajaa vain mediatilana.

Katse luvuista arvoihin – Matchmaking on tärkeä osa strategiaa

Tavoitteiden perusteella valitaan vaikuttajat ja suunnitellaan konkreettiset toimenpiteet markkinoinnin ekosysteemiin. Saavutammeko tavoitteemme parhaiten yhden brändilähettilään kanssa? Millaiset toimenpiteet ovat tehokkaimpia? Tuottaako vaikuttaja sisältöä omiin kanaviimme vai toimiiko hän esimerkiksi mainoskasvonamme?

Omalle brändille sopivien vaikuttajien löytäminen on usein aikaa vievää, sillä kyse on muustakin kuin vaikuttajan yleisön laadusta ja määrästä. Oikea vaikuttaja jakaa brändin arvot ja voi aidosti suositella brändiä. Näin vaikuttajan kanssa on mahdollista saavuttaa halutut tavoitteet.

Tiivis vuorovaikutus vaikuttajien kanssa ja jatkuva kehittäminen

Yhteydenpito vaikuttajien kanssa ei rajoitu yksittäiseen kampanjalähtöön tai toimenpiteeseen ja siihen liittyvään koordinointiin, vaan parhaimmillaan se on yhteistyötä yhteisen bränditavoitteen eteen. Aidoimmillaan se on silloin, kun vaikuttajien kanssa voidaan yhdessä kehittää yhteistyötä esimerkiksi sisällöissä tai tuote- ja palvelukehityksessä.

Vaikuttajamarkkinoinnin kokonaisuuden jatkuva seuraaminen ja tulosten analysointi ovat luonnollisesti tärkeässä roolissa kokonaisuuden hallinnassa. Se myös vie meidät takaisin alkuun: Miten vaikuttajamarkkinoinnin roolia voi kehittää osana koko markkinoinnin ekosysteemiä?

Mitä tuloksellinen vaikuttajamarkkinointi vaatii

 

Olemme yhdessä Ping Helsingin kanssa rakentaneet vaikuttajamarkkinoinnin strategiapalvelun. Kun haluat selvittää, miten vaikuttajamarkkinointi integroidaan osaksi brändisi markkinointia, ota yhteyttä: emilia.vuokko@dagmar.fi.