Näin hyödynnät dataa ja trendejä sisältömarkkinoinnin suunnittelussa: Case Meira

Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on tuottaa hyödyllistä ja relevanttia sisältöä kohderyhmälle. Se luo paineen olla koko ajan mukana kulkeva toimija kuluttajien alati muuttuvassa mielipide- ja trendi-ilmastossa. Nopeiden some-ilmiöiden kehittäminen ja toteuttaminen liiketoiminnallisesti kannattavasti vaatii nerokkaiden oivallusten lisäksi hyviä resursseja – rahallisesti, ajallisesti ja työvoimana. Hyödyllistä ja relevanttia sisältöä voidaan kuitenkin tuottaa myös pitkällä aikavälillä ja kustannustehokkaasti, kun tukena on vahvaa ymmärrystä asiakas- ja toimintaympäristöstä.

[dagmar_large_image bigimage=”6569″ /]

Meiran tavoitteena oli luoda maustekategoriansa reseptiikkasisällöille näkemyksellinen sisältöstrategia, jonka avulla kasvatetaan sosiaalisen median tavoittavuutta ja sisältöihin sitoutumista. Lisäksi haluttiin vahvistaa mielikuvaa ruokatrendien edelläkävijästä ja tehdä brändistä entistäkin relevantimpi kuluttajien arjessa.

Dagmar Stories loi Meiran kuivien mausteiden tuotekategorialle pitkäkestoisen sisältösuunnitelman, joka perustui trendeistä ja hakudatasta saataviin luoviin näkemyksiin. Toimme näkemykset käytännön tasolle teemoihin jaotellulla kuukausitason aikataulutuksella sekä luovalla brief-pohjalla, jonka avulla Meira pystyi ohjeistamaan tuotantokumppaneitaan tarkasti kohti haluttua lopputulosta. Työ on edelleen käynnissä, mutta avaan seuraavassa suunnitteluprosessimme vaiheita.

1. Selvitimme ruokatrendien nykytilan

Teimme Meiralle sosiaalisen median, blogikirjoitusten ja aikakauslehtien sisältöihin perustuvan laadullisen analyysin siitä, minkälaiset ruokatrendit ovat tällä hetkellä pinnalla. Emme tässä vaiheessa keskittyneet analysoimaan määrällisesti suosituimpia ruokatrendejä, vaan lähinnä kokemukseen ja laadulliseen tarkasteluun perustuen läpivalaisemaan markkinaa ja tuottamaan kiteytettyä näkemystä sisältöideoinnin tueksi. Tarkastelimme trendejä muutamalta eri kantilta. Tulokset olivat esimerkiksi seuraavanlaisia:

Käytimme tukena myös Dagmarin trendikatsausta, jonka hyödyntämismahdollisuuksista olen kirjoittanut aiemminkin.

2. Teimme hakudata-analyysin suosituista keittiöistä maittain

Halusimme selvittää, minkälaiset ruoat ovat tällä hetkellä asiakkaiden mielissä ja mitkä voisivat kolkutella suomalaisten ruokanystyröiden ovia tulevaisuudessa. Selvitimme Googlen hakudatan avulla, miten paljon hakumääriä erilaisten maiden keittiöt saavat niin Suomessa kuin maailmalla. Aiempiin kokemuksiin ja trendeihin perustuen teimme valistuneen päätöksen rajoittaa hakudataa muutamaan maahan.

Suurin osa maailmalla vallitsevista ruokatrendeistä päätyy Yhdysvaltojen, Britannian ja muun Euroopan kautta Suomeen pienellä viiveellä. Siksi etsimme korrelaatioita, miten yleisesti tiettyjen maiden keittiöt esiintyvät hakulausekkeissa Yhdysvalloissa ja Britanniassa suhteessa Suomeen. Mitä enemmän hakuja oli ulkomailla, mutta ei Suomessa (suhteutettuna), sitä korkeammalla oli sininen suhdelukua kuvaava viiva ja sitä todennäköisemmin sen tyylisen keittiön ruoat olivat vasta tuloillaan Suomen trendikartalle. Hakudatan tuloksia tukivat myös laadullisen trendianalyysin tulokset.