Anna Kärkkäinen

Sosiaalisen median osaamista vaativien tehtävien määrän lähes räjähdysmäinen kasvu on vaikuttanut somen käyttöön myös rekrykanavana. Monet työnantajat pitävät sitä perinteistä ilmoittelua edullisempana ja tehokkaampana. Tietyillä aloilla edellytetään somelukutaitoa, niinpä sosiaaliset kanavat ovat luontevia paikkoja löytää soveltuvia henkilöitä, joita ei välttämättä tavoita perinteisellä rekrytointi-ilmoittelulla.

LinkedIn on lähes itseoikeutetusti sosiaalisessa mediassa pyörivien rekrytoijien ykköskanava. Yritysten omat kanavat ja yritysblogit ovat myös lähestulkoon itsestäänselvyyksiä rekrytoinnissa.

Myös muun muassa Facebookia ja Twitteriä hyödynnetään luontevasti. Etenkin Facebookissa rekryviesti saadaan haluttaessa kustannustehokkaasti kohdennettua juuri oikean profiilin ihmisille.

Kansainvälisesti Twitterin merkitys rekrytointikanavana on vahvassa kasvussa, ja joidenkin arvioiden mukaan se tulee ohittamaan ainakin Facebookin ja mahdollisesti myös LinkedInin. Sosiaalisen median rekrytointiratkaisuja tarjoavan Gozaikin mukaan Twitterissä julkaistaan jo nyt 500 000 työpaikkailmoitusta kuukausittain. Vaikka ilmoitusten määrä Suomi-Twitterissä onkin vielä reilusti pienempi, on paikkoja tarjolla päivittäin. Duunia etsivän kannattaakin seurata esimerkiksi hashtageja #rekry ja #työpaikat.

Visuaalisuus nostaa päätään myös rekrypuolella, siksi Pinterest herättää kiinnostusta rekrytoijissa. Se mahdollistaa kuvamateriaalin hyödyntämisen ja sen avulla voidaan kehittää yrityksen työnantajamielikuvaa luovalla tavalla. Myös videon merkitys rekrytoinnissa kasvaa; YouTubeen ja Vimeoon ladattuja rekryvideoita jaetaan jo laajasti eri kanavissa.

Sosiaalinen jakaminen on yksi syy some-rekrytoinnin kasvuun. Omien työntekijöiden lisäksi avoimia työpaikkoja jakavat monet muutkin samalla alalla toimivat ihmiset. Lisäksi erilaiset järjestöt, somerekrytointitahot ja rekrymediat ovat aktiivisia twiittaajia ja facebookkaajia. Työpaikkailmoitukset leviävät jakamisen kautta laajalle yleisölle, ja etenkin innovatiivisilla rekrytoteutuksilla on mahdollista saada reilusti ansaittua some-näkyvyyttä.

RAY on esimerkki toimijasta, joka lähestyy rekrytointia uudella tavalla hakiessaan juontajia kesällä lanseerattavaan Livekasinoonsa. Rekrytointikampanjan ympärille on rakennettu kokonaisuus, jolla halutaan herättää huomiota ja tavoittaa kohderyhmää. Omien kanavien hyödyntämisen lisäksi potentiaalisia hakijoita tavoitellaan ostetun median, viestintä- ja PR-toimenpiteiden, tapahtumien ja sosiaalisen median ja bloggaajayhteistyön keinoin. Liverekry.fi -sivulla kiinnostuneet hakijat voivat testata oman juontajapotentiaalinsa postaamalla oman esittelyvideonsa tai lataamalla Facebook- tai Instagram-profiilinsa analysoitavaksi.

RAY-esimerkin mukaisesti rekrytointi voi olla osa laajempaa kokonaisuutta myös sosiaalisesti. Työnantajamielikuvan rakentamisen ohella RAY tavoittaa somen keinoin uusia kohderyhmiä ja samalla luo tunnettuutta uudelle Livekasino-konseptilleen. Livekasino onkin hyvä esimerkki siitä, miten rekrytointi voi olla vain yksi osa suurempaa kokonaisuutta, jossa esimerkiksi vahvistetaan brändiä tai lanseerataan uutta palvelua.