Salla Lukkari

 

Uunituore Dagmar Trends eli trendiviitekehyksemme ja inspiroiva trendipresentaatiomme auttaa jäsentelemään ja sanoittamaan aikaamme.

 

Uusi vuosikymmen lähestyy kovaa vauhtia, eikä maailman myllerrysten ja teknologian kehittymisen vauhti näytä hiljenemisen merkkejä. Tällä kaikella on vaikutuksensa meidän käyttäytymiseemme ja tunnelmiin, joissa siirrymme vuoteen 2020.

Uunituore Dagmar Trends eli trendiviitekehyksemme ja inspiroiva trendipresentaatiomme auttaa jäsentelemään ja sanoittamaan aikaamme. Räätälöimme jatkossa materiaalista workshopeja asiakkaidemme liiketoiminnan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Trendeistä on helppo innostua. Kun niiden maailmaan pääsee sisälle, näkee ilmentymiä trendeistä vähän joka asiassa. Harharetkiä hillitäkseni koostin teille pienen listan siitä, mitä trendit eivät ole ja missä niiden käyttö ei ole hedelmällistä. Unohtamatta tietenkään ajatuksia siitä, mihin trendit soveltuvat paremmin kuin hyvin!

1.  Trendit eivät ole markkinointisuunnitelma

Vaikka trendit näyttävät tarjoilevan mukavan työlistan (tammikuun teema ”halu hiljentyä”, helmikuun ”kokemuksellisuus”, maaliskuun ”uusi työelämä”…) ei tälle tielle kannata lähteä. Riskinä on markkinointiviestin poukkoilu teemasta toiseen, jolloin systemaattinen brändin rakentaminen ja yritykselle oikeasti tärkeiden asioiden käsittely jää sivurooliin.

2.  Trendit eivät ole lopullinen totuus

Trendeihin perehtyminen ei tarkoita, että tietäisi kaiken mahdollisen. Trendit kehittyvät jatkuvasti ja uusia ilmiöitä tulee väistämättä lisää. Oman kohderyhmän tunteminen on yhä tärkeää: jossain ryhmässä trendi voi olla arkipäivää, toisessa taas täysin mahdoton ajatus.

3.  Kaikki trendit eivät sovi kaikille

Oli trendi kuinka iso tahansa, jos sen hyödyntäminen ei istu luontevasti omaan liiketoimintaan, kannattaa keskittyä muuhun. Tässä ajassa on niin monia ilmiöitä, että niistä kaikkiin tarttuminen johtaisi vain kakofoniaan. Sen sijaan isoimpiin trendeihin istuu täydellisesti omista arvoista puhuminen ja niiden toteuttamisen nostaminen liiketoiminnan keskiöön. Luontevin, tehokkain ja höydyllisin tapa hyödyntää trendejä on tunnistaa niiden avulla, mitä uusia tuulia ja näkökulmia omaan liiketoimintaan voisi tuoda.

Entä se positiivisempi lähestymistapa eli mihin trendien hyödyntäminen sopii? Mitä trenditietous voi parhaimmillaan olla? Pelkkä raporttien lukeminen ei tarkoita sitä, että olisi ajan tasalla: kunnolla trendejä hyödyntää vasta, kun niiden vaikuttavuutta ennakoidaan asiakaskokemusta hiottaessa, oli työn alla sitten uusi innovaatio tai viestintäkonsepti.

1.  Apu markkinatiedon täydentämiseen

CRM-dataa, tietoa omien kanavien kävijämääristä, tehtyjä tutkimuksia. Onko silti jotain, mikä uhkaa jäädä huomaamatta? Trendeihin perehtyminen ja Dagmar Trends voi toimia tarpeellisena muistutuksena siitä, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu. Muiden alojen käytännöt voivat muokata odotuksia esimerkiksi palvelun helppouden suhteen, jolloin toisaalla tapahtuvan kehityksen ymmärtäminen voi olla hyvinkin tärkeää. Lisäksi esimerkit eri aloilta voivat avata uusia näkökulmia siihen, mikä voisi olla mahdollista omalle organisaatiolle

2.  Ajan jäsentelyn ja sanoittamisen työkalu

Moni on varmasti kuullut jonkin sortin muunnelman muutoksen pysyvyyteen liittyvästä fraasista. Ja syystä! Muutostahti on kova niin vapaa-ajankäyttömme, talouden, väestörakenteen kuin politiikankin saralla. Asenteet vapautuvat, mutta myös jyrkän konservatiivinen ajattelutapa nostaa päätään. Tarjontaa on enemmän kuin koskaan, mutta samaan aikaan kuluttamista pitäisi vähentää.

Trendiviitekehyksemme auttaa jäsentelemään tätä sekamelskaa sekä näyttää, miten pieniltä vaikuttavat ilmiöt voivat olla osa isompia kehityssuuntia. Jos oikein tiivistetään, voin paljastaa, että isossa osassa aikamme ilmiöistä on kyse kontrollista. Tämä on vastareaktio hälyisälle ajalle: ihmiset pyrkivät pärjäämään hallitsemalla ajankäyttöään, kehoa ja mieltään. Toisaalta ihmiset myös pyrkivät muokkaamaan tätä aikaa, ja monenlainen aktivismi on nostamassa päätään. Tämän tunnistamisen jälkeen on helpompi lähteä pohtimaan, miten ilmiöihin voisi itse vastata.

3.  Ideoiden Tonava

Trendit soveltuvat hyvin ideoiden tuottamisen tueksi. Jokaisen trendin kohdalla on hyvä pohtia, miten se tulee vaikuttamaan asiakkaiden odotuksiin ja kokemuksiin toimialasta. Samaten jokaisen trendin kohdalla voi pohtia, miten yritys voi omalla tarjoamallaan ja viestinnällään vastata ilmiöön. Lähestymistapaa voi soveltaa niin tuote- ja palveluinnovoinnissa kuin markkinointi- ja viestintäkonseptien luonnostelussa sekä esimerkiksi sisältöjen suunnittelussa. Trendien pohjalta sparrailu sopii mitä parhaiten hetkiin, joissa kaivataan pientä ravistelua tai vinoa pinoa vaihtoehtoja, joiden joukosta löytää mielekäs polku.

 

Mistä sinä haluat aloittaa? Ota yhteyttä, niin rakennamme teidän liiketoimintaanne parhaiten inspiroivan ja hyödyttävän workshopin: salla.lukkari@dagmar.fi