Dagmar

Vaivattomuuden (Convenience) vaatimus saa alkunsa ihmisten käytössä olevan ajan niukkuudesta: aikaa säästävistä tuotteista tai palveluista ollaan valmiita maksamaan. Liikkuvampi elämäntyyli saa suosimaan ratkaisuja, jotka kulkevat helposti mukana tai löytyvät kätevästi matkan varrelta. Ajan kasvavaan kysyntään on nykyisin olemassa jo monenlaista tarjontaa. Mikroateria, take away -kahvi tai siivouspalvelu ovat tutuimmasta päästä. Suomessa uusin tulokas ajansäästöön on elämänhallintapalvelu, jonka avulla kiireinen ihminen voi halutessaan ulkoistaa lähes koko elämänsä toisten huoleksi (www.hetki.com).

Asiakkaat etsivät aistielämyksiä

Aistimisen (Sensory) tarve ja uusien kokemusten kaipuu elää kuluttajissa voimakkaana. Aineettomien elämysten kerääminen kiinnostaa, kun aineellista hyvää on jo riittävästi saavutettu, tai jos tavaran haaliminen koetaan ympäristölle haitallisena. Aistielämyksillä voi myös karkottaa tylsyyttä tai lievittää stressiä. Uusien ärsykkeiden toivossa kuluttajat kokeilevat aktiivisesti uusia tuotteita, mikä kehittää makua ja kasvattaa vaatimustasoa. Tuotteilta ja palveluilta odotetaankin yhä enemmän: yllättävämpiä aromeja tai ravistelevampia elämyksiä. Konkreettisesti trendin vaikutukset näkyvät esimerkiksi mausteiden kysynnän kasvuna tai matkailun suuntautumisena eksoottisempiin kohteisiin.

Yksilöllisyys (Individualism) tuntuu trendinä itsestään selvältä, niin pitkään se on jo vaikuttanut – eikä ole vieläkään heikentymässä. Kuluttajat arvostavat yhä yksilön vapautta ja mahdollisuutta itseilmaisuun. Tuotteista ja palveluista etsitään jatkuvasti uusia mahdollisuuksia oman persoonallisuuden korostamiseen. Kasvanut valinnanvara tuotteissa sekä mahdollisuudet henkilökohtaisesti räätälöitäviin ratkaisuihin ruokkivat tätä trendiä edelleen.

Hyvinvointi on Aistimisen vastatrendi

Hyvinvointi (Comfort) on megatrendinä terveyttä paljon laajempi käsite. Muuttuvassa maailmassa, aikapaineen ja stressin keskellä kuluttajat etsivät asioita, jotka toisivat pysyvyyden ja turvallisuuden tunnetta. Hyvinvointia kaipaavat kuluttajat haluavat yksinkertaistaa elämäntyyliään, hidastaa rytmiä ja viettää enemmän aikaa kotona perheen kanssa. Siksi he myös hankkivat tuotteita ja palveluita, jotka tekevät kodista viihtyisämmän ja tuottavat hyvää oloa. Hyvä esimerkki Hyvinvointi-trendin hyödyntämisestä markkinoinnissa on Finlaysonin filosofia, jonka mukaan ”maailman ja ihmisen väliin tarvitaan jotain pehmeää”.

Siinä missä Aistiminen-trendi saa kuluttajan hakemaan ulkomaailmasta mahdollisimman paljon uusia kokemuksia ja Vaivattomuus pitämään yllä kiihkeää elämänrytmiä, Hyvinvointi pyrkii karsimaan ärsykkeitä, pitäytyy tutussa ja turvallisessa ja hiljentää tahtia. Aistiminen ja Vaivattomuus toimivatkin Hyvinvoinnin vastatrendeinä. Markkinoijan on hyvä tiedostaa, että kullekin megatrendille on aina olemassa jonkinlainen vastatrendi, joka tilanteesta riippuen voi edustaa joko lisäkysynnän mahdollisuutta tai olla uhka toisen trendin elinvoimalle.

Yhteisöistä haetaan turvaa

Yhteisöllisyys (Connectivity) trendinä kumpuaa sekin kiireisestä elämäntyylistä, jonka vastapainoksi kuluttajat hakevat turvaa muista ihmisistä. Yhteisöllisyyden kaipuu voi, paradoksaalista kyllä, osittain perustua myös Yksilöllisyys-trendille: muiden suosion ja arvostuksen saaminen yksilönä kun edellyttää yleensä johonkin ryhmään kuulumista. Yhteisöllisyys löytää yhtymäkohdan myös Aistiminen-trendiin, sillä aistielämysten ohella tärkeää on kerätä runsaasti monipuolisia kontakteja toisiin ihmisiin eli verkostoitua. Koska oman perheen perustamista on saatettu lykätä, yhteisö löytyy yhä useammin ystävistä tai muista samanhenkisistä. Tieto- ja viestintäteknologian kehitys tekee mahdolliseksi tehokkaan yhteydenpidon yhteisön jäsenten kesken. Internetin keskustelupalstat, blogit, virtuaalimaailmat ja mobiilimesetys ovat kaikki trendin selviä ilmentymiä. Digitaalisuus onkin tätä megatrendiä ylläpitävä ja vauhdittava voima.

Terveys-trendi valtaa uusia alueita

Terveys (Health) on tällä hetkellä yksi voimakkaimmin vaikuttavista megatrendeistä, mikä näkyy myös terveysargumenteilla myytävien tuotteiden jatkuvana kasvuna. Yhä useammat ihmiset pyrkivät aktiivisesti noudattamaan terveellisempiä elämäntapoja sekä syömään kevyemmin. Erikoisruokavalioiden noudattaminen on suosittua ja kiinnostus luontais-, luomu- ja tuoretuotteita kohtaan kasvaa. Valistuneet kuluttajat tohtoroivat itse itseään etsimällä terveystietoa eri lähteistä ja nauttimalla funktionaalisia elintarvikkeita. Ravinnon lisäksi kosmetiikalta odotetaan terveyttä edistäviä ominaisuuksia.

Terveys-trendin ilmenemismuodot monipuolistuvat kaiken aikaa. Elintarvikkeet ovat luonnollisesti tämän trendin keskeinen tuoteryhmä, mutta vaikutukset näkyvät muuallakin, esimerkiksi wellness- ja fitness-toimialojen kehityksenä. Trendin voimaa lisää, että se luo yhtymäkohtia muihin trendeihin, erityisesti vaivattomuuteen ja hyvinvointiin: enää ei riitä, että tuote on terveellinen, sen on myös kuljettava kätevästi mukana ja maistuttava herkulliselta.

Markkinoijan tulisi havaita ajoissa kuluttajien tarpeet tällaisille trendiyhdistelmille. Menestystuotteiksi ovat usein nousseet ne, jotka ovat kyenneet tarjoamaan monta hyötyä yhdistävän tuotteen. Terveys-trendin kaltaisesti toisiaan voimistavat myös monet muut trendit, kuten vaivattomuus ja aistiminen tai hyvinvointi ja yhteisöllisyys. Megtrendeihin pohjautuvat, eri tarveyhdistelmiä ratkovat tuotteet tai palvelut ovat innovatiivisia ja puhuttelevat kuluttajia vahvasti. Yksi tällainen menestyskonsepti voisi olla esimerkiksi mukaan otettava, vähäkalorinen ja hyvänmakuinen juotava jogurtti. Megatrendien yhdistelmään iskevän innovaation menestykselle on tärkeää, että tuote pystyy tarjoamaan kuluttajan toivomat keskeiset hyödyt täysipainoisesti ilman kompromisseja.

Profiler Trend -workshop

Tämä kaksiosainen juttusarja on vasta lyhyesti johdatellut megatrendien maailmaan. Dagmarin Profiler Trend -workshop tarjoaa räätälöidyn syväluotauksen markkinoijan kannalta relevanttien megatrendien pariin. Workshopin päätavoitteena on tunnistaa megatrendeissä piilevä kaupallistamispotentiaali omille tuotteille tai palveluille.

Kun haluat oppia ymmärtämään megatrendejä ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia syvällisemmin oman bisneksesi kannalta, ota yhteyttä ritva.linden@dagmar.fi tai tomi.harma@dagmar.fi