Dagmar

Barometrin mukaan markkinoijat ennakoivat liiketoiminnalleen aiempaa enemmän kysynnän kasvua ja iloksemme samalla myös asiantuntijapalveluiden vahvempaa hyödyntämistä – panostuksia lisäävien ja vähentävien erotuksena syntyvä ns. saldoluku on media- ja digitoimistojen osalta 19 ja mainostoimistojen kohdalla 8.

”Automaatiohankintoja tehtiin jo vuonna 2015 ja hankintavauhti kiihtyy 2016. Käyttö laajenee ja yritykset oppivat yhä paremmin hyödyntämään sisältöjään automaation avulla. Hoitomallien merkitys hyödyntämisessä ymmärretään, ja näin automaation avulla saadaan luotua asiakkaille yhä parempaa palvelua. Kohtaamisista tulee interaktiivisempia ja niissä kerätään yhä enemmän tietoa asiakaskäyttäytymisestä. Tietoa välitetään eri kohtaamispisteiden, analogisten ja digitaalisten, välillä ja näin luodaan aiempaa saumattomampi palvelu- ja asiakaskokemus.” (Sakari Forslund)

”2016 yhä useammat mainostajat alkavat yhä määrätietoisemmin – kädet savessa – perehtyä dataan: mitä dataa on käytössä, mitä saatavilla, miten sitä voidaan paremmin hyödyntää markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisessä.” (Anna Salo).

”Tärkeintä on, että tiedämme keitä mainostajan nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat ovat, minkälaista elämää he viettävät ja mikä heitä motivoi. Ihmisillä on erilaisia motiiveja ostamiseen, ymmärrys näistä on erottuvien sisältöjen suunnittelun selkäranka myös vuonna 2016.” (Anna Laurinen)

”Luovan sisällön ja markkinointiteknologian parempi yhteispeli näkyy voimakkaammin vuonna 2016, ainakin edelläkävijöiden mainonnassa. Teknologiat ja datan saatavuus kehittyivät viime vuonna, ja nyt on aika toteuttaa myös mainonnan luova sisältö reaaliaikaisesti oikeaa kohderyhmää oikealla hetkellä puhuttelevaksi. Staattiset mainosviestit ja ennalta lukkoon lyödyt mediavalikot väistyvät reaktiivisen markkinoinnin alta. Tämä parantaa mainonnan tehokkuutta ja asiakaskokemusta kaikissa digikanavissa.” (Olli Pohjanlehto)

”Uskon vahvasti, että vuosi 2016 on murros omat kanavat vs. maksettu mainonta -näkökulmasta. Suunnittelu ja kaikki markkinointiviestinnän tekeminen tulee olemaan omat kanavat -lähtöistä: hoitomallit, personointi, relevanttius.” (Krista Elopuro)

”Sisältömarkkinointi ei ole katoamassa, vaan monipuolistuva ja kehittyvä alue, johon vaikuttaa vahvasti sosiaalinen media. Some on kasvattanut aivan uudenlaisen, jatkuvasti kehittyvän vertaismedioiden valtameren, jossa markkinoijalla on paljon uusia mahdollisuuksia.” (Viivi Lehtonen)

”Virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, älyteknologia sekä muut innovaatiot tarjoavat uusia aaltoja mobiilissa kiinni oleville tämän päivän kuluttajille aina vain tarkemmin kohdennettujen viestien, mainosten ja ennen kaikkea yleisöä puhuttelevien tarinoiden kautta.” (Ilari Viippola)

”Markkinoinnin ROMI-ajattelussa ollaan yhä kunnianhimoisempia. Mallinnuksista rakennettavat asiakaskohtaiset skenaariot ohjaavat entistä vahvemmin investointitasoja ja keinovalikkoa tärkeimmillä brändeillä sekä ruokkivat systemaattisuutta pilotointijaksoihin tietyissä asiakas- tai kuluttajasegmenteissä.” (Ilkka Keskiväli)

”Digitaalisessa maailmassa jatkuu vahva ekosysteemiajattelu, ja ohjelmallinen ostaminen kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Tuloksellisuus ja läpinäkyvyys ovat korkeassa kurssissa.” (Joni Tillström)

”Monikanavaisessa maailmassa on offline-medioilla edelleen tärkeä rooli. Markkinoijan on hyvä varautua siihen, että vuonna 2016 voi tarjolla olevan tv-mainosajan määrä alittaa joinain kuukausina kysynnän, kanavien trp-tarjonnasta johtuen. Riittävä suunnitteluaikataulu on siksi hyvä pitää mielessä, niin reaaliaikaisessa maailmassa kuin elämmekin.” (Arja Suominen)

”Asiakaskokemus on markkinoijien tärkein panostuskohde myös vuonna 2016. Fokus tähän sitoo parhaimmillaan yrityksissä työskentelevät ihmiset yhteen ja saman tavoitteen ääreen, mikä parantaa myös yrityksen kannattavuutta. Asiakaskokemuksen johtaminen on aina tiedolla johtamista, mutta myös yrityskulttuurin johtamista.” (Tuula Kallio)