29.11.2018 / Trendit

Miten jatkuva etätyö sovitetaan tiimityöhön?

Etätyö on tullut jäädäkseen. Se on jo monessa yrityksessä keskeisessä osassa työsuhdetta, ja etätyön tekemisen määrä kasvaa jatkuvasti. Useimmiten etätyötä tehdään vain joitain tunteja viikossa, jolloin vaikutukset työyhteisöön ovat pieniä. Miten jatkuva etätyö sopii asiantuntijatyötä tekevälle ja miten etätyö sovitetaan sujuvaan tiimityöhön? Dagmarin Senior Data Scientist Ilkka Keskiväli kertoo tuoreista kokemuksistaan etätyöpisteenä mm. Ranskan Argentonnay.
Author

Ilkka Keskivali

Ilkka on Senior Data Scientist, jonka intohimona on tutkia dataa ja pyrkiä selvittämään sen taakse kätkeytyvää totuutta. Lahtelaisena futismiehenä aika kuluu kentän laidalla ja VR:n kyydissä.

 

Olen tehnyt etätyötä siitä lähtien, kun tulin Dagmarille töihin. Keskimäärin yhden päivän viikossa. Vuosi sitten ryhdyin pohtimaan, voisiko etätöitä tehdä jatkuvammin ja mahdollisesti jossain muualla kuin kotona. Yhdessä esimieheni kanssa loimme suunnitelman jatkuvalle etätyölle. Määrittelimme etätyön tavoitteet ja sovimme, miten niitä seurataan. Tätä suunnitelmaa noudattaen jäin suoraan kesälomalta etätöihin noin viideksi kuukaudeksi – ja suuntasin ensin kohti Lappia ja lopulta kohti Ranskaa.

Ennen etätyöjaksoa aloin tarkoituksellisesti työskennellä yhä enemmän kotitoimistoltani käsin. Totutin sekä itseäni että työyhteisöäni siihen, että en välttämättä ole aina paikalla fyysisesti. Näin mahdollisiin ongelmakohtiin oli aikaa tarttua ajoissa, eikä suurta muutosta tullut kerralla.

Tiimimme otti käyttöön digitaalisia työkaluja, joiden käyttötavoista sovimme yhdessä. RealtimeBoard toimii sähköisenä kanban-tauluna aikaisemman fyysisen taulun sijaan. Siihen tallennamme kaikki projektit, niiden tavoitteet ja niihin liittyvät tehtävät. Slackissa keskustelemme projekteista ja muista työasioista. Skypellä hoidamme tiimin yhteiset palaverit ja asiakaspalaverit. Lisäksi käytämme WhatsAppia muuhun, työn ulkopuoliseen kommunikointiin.

Toimivat työvälineet ovat mahdollistaneet työnteon onnistumisen yhtä hyvin kuin Suomessa ollessa. Työnteon ei siis tarvitse olla millään lailla paikkaan sidonnaista!

Etätyö tuo lisää vapautta ja joustavuutta, mutta vaatii samalla enemmän sitoutumista työhön ja suurempaa vastuuta tavoitteiden saavuttamiseksi. Voin tehdä töitä riippumatta paikasta ja ajasta. Tähän mennessä olen työskennellyt etätyöjaksoni aikana yhteensä seitsemässä eri maassa ja tehnyt töitä aamuyöllä ja iltamyöhään toimistoaikojen lisäksi. Toisaalta vastuu työn tekemisestä on kasvanut. Tätä helpottaa huomattavasti käyttämämme kanban-taulu, josta koko tiimi näkee projektien tavoitteet ja tehtävät sekä niissä edistymisen. Tehtävien seurantaa tehdään vähintään kerran viikossa.

Työnteon läpinäkyvyydestä on hyötyä etätyön tekemisessä. Yksittäiset työtehtäväni ovat muuttuneet jonkin verran jo senkin vuoksi, että olen fyysisesti kaukana. Esimerkiksi asiakaspalavereissa täytyy turvautua Skypeen. Koska asiakastyö ei sovellu parhaalla tavalla etätyöhön, sen osuutta on vähennetty jakson ajaksi. Kaikkiin rooleihin pidempiaikainen jatkuva etätyö ei siis välttämättä sovellu!

Pidempiaikaisen etätyön tekeminen vaatii myös työnantajalta tavallista enemmän. Työnantajan täytyy tarjota etätyöhön sopivat työvälineet. Työnantajalta vaaditaan myös luottamusta työntekijää kohtaan ja selkeää suunnitelmaa työn seuraamiseksi.

Jatkuvaa etätyötä tehdään jonkin verran Dagmarissa, mutta ensimmäistä kertaa omassa tiimissäni. Suunnittelimme yhdessä Advanced Analytics -tiimimme vetäjän, Mikko Kosken, kanssa etukäteen työni roolituksen, tehtävät ja niiden seurannan. Molemminpuolisen luottamuksen turvin ja suunnitelmaa noudattamalla ei ole tullut yllätyksiä puolin eikä toisin.

Etätyössä on myös omat haittapuolensa. Pidempi jatkuvan etätyön tekeminen vieraannuttaa työyhteisöstä, koska työpaikalla tapahtuu paljon muutakin kuin itse työn tekeminen. Monesta sosiaalisesta kanssakäymisestä jää paitsi. Vieraantumista tapahtuu myös toiseen suuntaan. Hyvänä esimerkkinä tilanne, jossa tiimipalaverin peruuntumisesta unohdettiin ilmoittaa, koska asia sovittiin paikalla olleiden kesken. Siis toimistolla olleiden. Itse olin ainoana oikeasti paikalla, Skypessä.

 

 

Jatkuva etätyö sopii mielestäni erittäin hyvin asiantuntijatyötä tekevälle, kunhan huomioi muutamia seikkoja. Työvälineet tulee olla kunnossa, jotta työn tekeminen ei keskeydy turhaan ja kommunikointi hoituu sujuvasti. Työn tekemisen tulee olla läpinäkyvää, koska siitä on hyötyä niin työn seurantaan kuin omien tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että vieraantumista tapahtuu niin etätyöntekijän osalta kuin muun työyhteisön puolelta.

Lisää aiheesta