Ilari Viippola

[dagmar_large_image bigimage=”7473″ /]

Ilmiöt tulevat ja menevät nykyisin niin nopeasti, että vain harvalla julkaisijalla on resursseja kehittää relevantteja sisältöjä ajoissa ehtiäkseen mukaan. Ymmärtämällä minkälaisiin isompiin kokonaisuuksiin ilmiöt liittyvät voi sisällöillä kiinnittyä kohderyhmän arkeen myös ohimenneen ilmiön jälkeen.

Dagmar julkaisi vuosi sitten oman Dagmar Trends -megatrendikatsauksensa, joka antaa työkaluja ihmisten käyttäytymis- ja ajattelutapojen muutosten selvittämiseen. Miten keskeisten ilmiöiden syntyä ja voimistumista voi ymmärtää – ja ehkä jopa jollain tasolla ennustaa. Tunnistimme megatrendejä ja niiden alatrendejä, joihin myös sisältömarkkinoinnin suunnittelun voi kiinnittää. Sisältöjen lisäksi Dagmar Trends on työkalu uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen.

[dagmar_large_image bigimage=”7470″ /]

Dagmar Trends antaa hitaasti muuttuvia kiintopisteitä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Mutta onko megatrendeissä tapahtunut näkyviä muutoksia vuodessa? On ja ei. Megatrendit ovat jo osoittaneet paikkansapitävyytensä siinä, että ne ovat kaikki edelleen relevantteja. Olemme kuitenkin tunnistaneet muutamia sellaisia trendejä, jotka ovat jo vuoden aikana vahvistuneet selkeästi. Julkaisimme päivityksen trendeihin 28.4.2017 pidetyillä PING Helsinki Business Festivaleilla.

Suomessa nopeasti vahvistuvat alatrendit ovat personointi, luonnollisuus/puhtaus, jakamistalous ja ekologisuus. Näistä jakamistalous on etenkin nuorten keskuudessa muokkaamassa maailmaa yhteisomistamisen suuntaan. Tulevaisuudessa tavaroilla on ennemmin käyttöarvoa kuin omistusarvoa. Tämän ympärille tulee kehittymään uusien palvelujen markkina vuokraamisen ja lainaamisen helpottamiseksi.

Näemme myös, että ihmiset ahdistuvat enenevissä määrin liiasta tavarasta ja valinnanvaran runsaudesta. Muutamasta vaihtoehdosta on helpompi valita kuin tuhannesta. Nuorison (15–24 v.) keskuudessa on nähtävissä nopeaa muutosta suhtautumisessa työntekoon; yrittäjyys ja freelancer-tyyppinen työ kiinnostavat jatkuvasti enemmän. Näyttää siltä, että projektiluonteinen, verkostoihin perustuva työnteko on todennäköisemmin tulevaisuutta kuin yhden työnantajan palvelukseen sitoutuminen.

Kuluttajat haluavat omien mieltymystensä ja tottumustensa mukaisia asioita; tämä antaa brändeille mahdollisuuksia tarjota räätälöityjä tuotteita, palveluja tai tapahtumia. Halu vaikuttaa ja muokata käyttämiään tuotteita ja palveluja omien tarpeiden mukaan kasvaa ikäryhmästä riippumatta. Mikä sinun tuotteessasi tai palvelussasi on sellaista, jonka valintaan voisit antaa vallan asiakkaallesi?

[dagmar_large_image bigimage=”7471″ /]

 

Haluatko ottaa täyden hyödyn irti trendeistä sisältöjen tai tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa? Ota yhteyttä sisältöjohtaja Ilari Viippolaan ilari.viippola@dagmar.fi tai Insight Strategist Kirsi Laaksoon kirsi.laakso@dagmar.fi.