Kirsi Laakso

Kipa on Dagmar Driven Insight-yksikön vetäjä, joka innostuu kuluttajaymmärryksen hyödyntämisestä johtamisen välineenä. Rakastaa ongelmia ja etenkin niiden ratkaisemista. Trendien seuraaminen ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa on lähellä sydäntä. Kuluttajan ja ihmisen äänitorvi.

 

Trendit antavat hyvää polttoainetta markkinointiviestintään, mutta ne sopivat erinomaisesti myös suuria investointeja vaativien tuote- ja palveluinnovaatioiden perustaksi.

Vahvaan kohderyhmänäkemykseen perustuvan prosessin avulla trendejä voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti ja uusia ideoita ja innovaatioita voidaan verrata toisiinsa. Näin voimme löytää tulevaisuuden menestyskonseptit, olipa kyse markkinointiviestinnän ratkaisuista tai tuote-/palvelukonsepteista.

Kun ideoit uutta, muista ainakin nämä:

1.  Ideoit uutta asiakkaallesi, et itsellesi

Mieti ja mittaa mikä on kohderyhmällesi tärkeää; mitkä trendit ja ilmiöt ovat vahvimpia. Suurimmat innovaatiot syntyvät silloin, kun et mieti mitä organisaatiosi odottaa tai mihin tuotantolinja taipuu, vaan kun innovoit kohderyhmäsi tarpeisiin.  Jotta voit valita kohderyhmäsi elämään eniten vaikuttavat trendit, sinun täytyy tietää. Jotta voit tietää, täytyy tutkia.

2.  Valitse rohkeasti

Vanha laki pätee tässäkin; jos teet kaikille kaikkea, et tee kenellekään mitään. Uusien innovaatioiden, samoin kuin markkinoinnin tapojen ja sisältöjen ideoinnissa on tehtävä usein piinaavia päätöksiä. On pakko valita jotain ja jättää jotain valitsematta. Valitse mitkä trendit ovat juuri sinun yrityksesi potentiaalisimmille asiakkaille voimakkaimmat – ja sitoudu niihin.

3.   Tutki, selvitä, oivalla

Jotta trendejä voi käyttää innovoinnin ja uusien ideoiden pohjana, on tiedettävä niiden voimakkuus. Lisäksi kohderyhmän elämän ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää; millaisia täyttymättömiä tarpeita kohderyhmälläsi on? Millaiset tuotteet, palvelut tai markkinoinnin ratkaisut helpottaisivat nykyisten ja tulevien asiakkaittesi elämää? Mitä enemmän innovaatiosi vaativat investointeja, sitä enemmän päätösten tulee perustua tutkittuun tietoon ja dataan

4.   Liiketoiminnan tavoitteet idea- ja innovaatiomittareihin

Yritysten kehitystyö perustuu luonnollisesti kasvun odotteeseen. Liiketoiminnan tavoitteet tuleekin kytkeä ideoiden ja innovaatioiden mittaristoon. On tunnistettava, millä ideoilla on parhaat mahdollisuudet menestyä. Mittaristoon voidaan kytkeä sekä mielikuvaa että myyntiä mittaavia indikaattoreita. Kun mittaristo on rakennettu oikein, on suurtenkin päätösten teko paljon helpompaa.

 

Dagmarissa seurataan ja hyödynnetään aktiivisesti globaaleja trendejä ja niiden kehitystä. Olemme koostaneet eri tietolähteitä hyödyntäen näkemyksen kuluttajiin vaikuttavista trendeistä. Dagmar Trends -raportissa luodaan näkymä megatrendeistä, niiden alatrendeistä ja trendien luomista ilmentymistä. Raportissa hyödynnettyjä lähteitä ovat muun muassa Trendwatching, Mintel, Fjord ja McKinsey. Hyödynnämme näkemyksen luomisessa myös muita lähteitä, kuten hakukonedataa ja internetkeskustelujen seurantaa.

Mittaamme trendien kehitystä Suomessa, joten tiedämme, missä kohderyhmissä eri trendit ovat voimakkaimmillaan ja missä vasta nousemassa. Seuraamme ja analysoimme trendejä asiakkaillemme tärkeissä kohderyhmissä ja segmenteissä, ja valjastamme luodun näkemyksen asiakkaittemme liiketoiminnan kehittämiseen. Hyödynnämme laajasti eri tietolähteitä ja yhdistämme ne yhdeksi näkemykselliseksi kokonaisuudeksi.

 

Haluatko trendeistä työkalun markkinointiin tai tuote-/palvelukehitykseen? Ota yhteyttä: kirsi.laakso@dagmar.fi