Sirke Käkelä

Vuosi 2021 tulee olemaan tapahtumia täynnä. Dagmarin Head of Social Sirke Käkelä valitsi viisi sosiaalisen median trendiä, joita markkinoijan kannattaa seurata.

Kuten tämä vuosi opetti, mikään muu ei ole pysyvää kuin muutos, joten oikean suunnan löytäminen omaan tekemiseen on tärkeässä osassa ensi vuonna. Näin varmistetaan, että vaikka mitä tulisi eteen, bränditekeminen pystyy mukautumaan, mutta kulkee linjakkaasti kohti tavoitetta.

1. Interaktiiviset luovat ratkaisut

Luova ratkaisu on interaktiivinen silloin, kun katsoja pystyy vaikuttamaan jollain tavalla sisällön kulkuun. Esimerkiksi ostosvideo voi sisältää tuote-esittelyn lisäksi linkityksen verkkokauppaan. YouTubessa on paljon pelityylisiä videosarjoja, joissa voi valita juonen kulun. Interaktiivisuutta edustaa myös livelähetys, jossa osallistetaan katsojat äänestyksillä ja kysymyksillä. Kohderyhmää voi osallistaa äänestyksillä ja kysymyksillä myös mainonnassa. Kannattaakin pohtia, mikä on omalle brändille paras tapa, jolla kohderyhmän jakamaton huomio saadaan aidosti.

AR (Augmented Reality) ja VR (Virtual Reality) tarjoavat myös kiinnostavia uusia keinoja, joilla brändit voivat luoda tunneyhteyden asiakkaisiinsa.

2. Visuaalisuus ja vuorovaikutus

Sosiaalisen median sisällöissä panostetaan yhä enemmän visuaalisuuteen ja videoiden käyttöön. Ne voimistavat asiakaskokemusta ja tekevät sisällöistä sitouttavampia ja viihdyttävämpiä. Facebookin tekemien tutkimusten mukaan ihmiset kuluttavat päivittäin sisältöjä Vapaudenpatsaan verran; luovien ratkaisujen pitää onnistua pysäyttämään ja luomaan tarvittava tunneside ja muistijälki sadasosasekunneissa.

Kuten Videotrendit 2021 -jutussa kerrottiin, tehokkaimmasta videon pituudesta on väitelty pitkään. Usein ajatellaan, että lyhyet videot toimivat parhaiten sosiaalisessa mediassa. Pitkä video kuitenkin sitouttaa ja luo vahvan muistijäljen – silloin kun se saa katsojan huomion. Ensimmäiset kolme sekuntia ovat kriittisiä, sen jälkeen sekuntiajattelua tärkeämmiksi nousevat uniikit, kanavakohtaiset videoversioinnit. Ensimmäisten sekuntien arvo kannattaa painaa mieleen: Twitterin tekemän tutkimusten mukaan katsojan pysäyttäminen mainoksen ääreen ainakin kolmeksi sekunniksi parantaa muistikuvaa jo 38 %.

Sisällöntuotannon pitää olla suunnitelmallista ja osittain hyvin pitkälle prosessoitua, jotta brändi voi tarvittaessa tarttua nopeasti ajan ilmiöihin, vaihtuviin trendeihin ja sosiaalisessa mediassa leviäviin haasteisiin. Kaikessa ei kannata olla mukana. Todellinen ja tuloksellinen vuorovaikutus vaatii brändille luontevia yhteisiä hetkiä asiakkaiden kanssa.

3. Sosiaalinen media verkkokaupan jatkumona

Sosiaalisen median mahdollisuudet ja käyttö verkkokaupan jatkumona on kasvattanut suosiotaan pikkuhiljaa vuosien varrella. Jo vuonna 2017 brändit alkoivat tehdä livelähetyksiä ja lisätä orgaanisiin postauksiin tuote- ja hintatietoja. Poikkeusvuosi 2020 toi itse työkalut alustojen toimesta ja ihmisten halukkuuden käyttää niitä, kun digitaalisessa ostokäyttäytymisessä tapahtui suuri muutos.

Alkuvuodesta Instagram mahdollisti livetapahtumien katselun myös desktopilla, minkä seurauksena livelähetysten suosio tuplaantui viikossa. Loppuvuodesta 2020 Instagramin päivitys toi IG Shopit framille – lisäliikenteen kasvun tulemme huomaamaan alkuvuodesta. Nyt Facebook on ilmoittanut tuovansa WhatsAppin osaksi ostopolkua, aluksi vain Intiassa ja Brasiliassa, mutta rantautuminen myös Suomeen on vain ajan kysymys.

Toisinaan on hankalaa olla mukana kaikissa eri somepalvelujen uusissa ominaisuuksissa, mutta jos pitää valita yksi, se on tämä eli sosiaalisen median liittäminen konkreettiseksi osaksi brändisi ostopolkua.

4. Vaikuttajien sisällöt osaksi brändien sisällöntuotantoa

Kuten aiemmissa kirjoituksissamme Sisältötrendit vuonna 2021 ja Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2021 arvioitiin, vaikuttajien käyttö markkinoinnissa kasvaa entistäkin suurempaan rooliin. Se tulee olemaan myös entistä strategisempaa, tavoitteellisempaa ja monipuolisempaa. Rooli vaihtelee brändilähettiläästä korkean tavoittavuuden sisällöntuottajaan.

Twitterin tekemän tutkimuksen mukaan jopa 89 % brändien tuottamasta sisällöstä valuu unohduksiin – kuluttajat eivät muista siitä mitään. Mikro- ja nanovaikuttajien avulla brändit saadaan luontevammin esiin, joten heidän roolinsa kasvaa.

Myös vaikuttajien omien materiaalien hyödyntäminen brändien omassa tekemisessä tulee olemaan tärkeässä osassa sisällöntuotannon prosesseja.

5. Social media❤data

EDPD eli European Data Protection Board julkaisee ensi vuonna uudet säännöt sosiaalisen median kohdennuksiin. Evästeiden poistuessa pitää ymmärtää, miten muutos vaikuttaa sosiaalisen median alustojen pikseleihin ja niiden rakentamiin yleisöihin.

Sosiaalisen median eri kanavien ja sisältöjen toimivuuden mittaamisessa huomio kiinnitetään liian usein pelkästään kanavakohtaisiin mittareihin. Sisältöjen tarkastelu ja mittaaminen strategisella, liiketoiminnan ja markkinoinnin tasolla on syystä nousemassa nyt suurempaan huomioon. On tärkeää saada yhteismitallista dataa eri kanavien, kohderyhmien ja luovien ratkaisujen toimivuudesta.

Asiakaspolkuajattelun ottaessa vahvempaa otetta markkinoinnin suunnittelussa, myös mittaristo tulee integroida vahvemmin asiakaspolkuun: polun eri vaiheissa mitataan eri asioita. Sisältöjen mittaamisen automatisointi ja datan kerääminen dashboardeille lisääntyvät.

Kerättyä dataa kannattaa hyödyntää luovien ratkaisujen suunnittelussa. Dataa tutkimalla löydämme vastauksia vaikkapa siihen, mikä videosisällöistä toimii kohdeyleisölle milläkin kanavalla. Kun tiedämme, mitä mieltä kuluttajat ovat tai miten he puhuvat tietyistä asioista, varmistamme sisällön uskottavuuden.

Onnistunutta somevuotta 2021!


Haluatko tehostaa sosiaalisen median käyttöä ja saada parempia tuloksia vuonna 2021? Ota yhteyttä: sirke.kakela@dagmar.fi