16.6.2016 | Trendit

Trendit kehityksen ajureina; Dagmar Trends 2016

Trendit kuvastavat sitä, millaisessa maailmassa me elämme nyt ja tulevaisuudessa. Sitä, millaisia asioita ihmiset arvostavat, mitä ihanteita ja pyrkimyksiä heillä on ja miten ne näkyvät arjessa ja heijastuvat kulutukseen. Useat globaalit muutosvoimat ilmastonmuutoksen kiihtymisestä maailman valtasuhteiden muuttumiseen muokkaavat tulevaisuuttamme. Teknologia ja sen mahdollistamat innovaatiot vaikuttavat vahvasti trendien syntymisen taustalla ja mahdollistavat useiden megatrendien ilmentymien syntymisen.

Trendit ovat suuria muutosvoimia, jotka vääjäämättä muovaavat maailmaamme. Ne ovat hitaasti muuttuvia ja siksi kestävä pohja tuote- ja palvelukehityksen näkemyksen osaksi.

Dagmarissa seurataan ja hyödynnetään aktiivisesti globaaleja trendejä ja niiden kehitystä. Olemme koostaneet eri tietolähteitä hyödyntäen näkemyksen kuluttajiin vaikuttavista trendeistä. Dagmar Trends 2016 -raportissa luodaan näkymä megatrendeistä, niiden alatrendeistä ja trendien luomista ilmentymistä. Raportissa hyödynnettyjä lähteitä ovat muun muassa Trendwatching, Mintel, Fjord ja McKinsey. Hyödynnämme näkemyksen luomiseksi myös muita lähteitä, kuten hakukonedataa sekä internetkeskustelujen seurantaa. Mittaamme trendien kehitystä Suomessa, joten voimme nähdä, missä kohderyhmissä eri trendit ovat voimakkaimmillaan ja missä vasta nousemassa.

Seuraamme ja analysoimme trendejä asiakkaillemme tärkeissä kohderyhmissä ja segmenteissä, ja valjastamme luodun näkemyksen asiakkaittemme liiketoiminnan kehittämiseen. Hyödynnämme laajasti eri tietolähteitä ja yhdistämme ne yhdeksi näkemykselliseksi kokonaisuudeksi.

Kun haluat kuulla lisää trendeistä ja niiden hyödyntämisestä liiketoimintasi kehittämisessä, ota yhteyttä: Dagmar Drive, Insight Strategist Kirsi Laakso, 050 346 3481, kirsi.laakso@dagmar.fi.

 

Kirsi Laakso

Kirsi Laakso

Kipa on Dagmar Driven Insight-yksikön vetäjä, joka innostuu kuluttajaymmärryksen hyödyntämisestä johtamisen välineenä. Rakastaa ongelmia ja etenkin niiden ratkaisemista. Trendien seuraaminen ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa on lähellä sydäntä. Kuluttajan ja ihmisen äänitorvi.

Lisää aiheesta