Dagmar

Vaikuttajamarkkinointia tehdään kuluvana vuonna kohderyhmän ehdoin ja kokonaisuutta rakentaen. Arvoihin pohjaten ja omiin vahvuuksiin luottaen.

1. Vaikuttajamarkkinointi integroidaan yhä vahvemmin osaksi kokonaisuutta.

Vaikuttajamarkkinointi ei ole erillinen saareke, vaan tiiviisti yhteydessä muuhun markkinointiin. Strategisuus koostuu pienistä asioista, joita tehdään kuluvana vuonna pitkäjänteisemmin ehyen kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Vaikuttajamarkkinointia johdetaan yhä vahvemmin inhouse kokonaisuuden hallinnoimiseksi. Vaikuttajakonseptin kirkastaminen auttaa vaikuttajien nitomisessa osaksi kokonaisuutta.

2. Valittujen vaikuttajien, kanavien ja tavoitteiden suhde tavoiteltavaan kohderyhmään nousee avainasemaan.

Vaikuttajamarkkinointia tehdään kohderyhmän ehdoilla tavoitteellisesti. Kanavariippumattomuus mahdollistaa vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntämisen kokonaisvaltaisesti suhteessa kohderyhmään. Uusien kanavien, kuten Tiktokin ja Twitchin, kautta potentiaalista kohderyhmää voidaan tavoittaa suosituimmaksi nousseen Instagramin ulkopuolelta.

3. Pitkäjänteisen yhteistyön rinnalle nousee kumppanuussuhteen rakentaminen brändin ja vaikuttajan välille.

Vaikuttajamarkkinointi pohjautuu autenttisuuteen ja uskottavuuteen. Kaupallisten yhteistöiden lisääntyessä myös kuluttajat ovat heränneet kaupallisuuteen ja sen arkipäiväisyyteen sosiaalisessa mediassa. Yhä merkittävämpään asemaan nousee niiden tekijöiden löytäminen, joilla brändi erottuu muista kaupallisista yhteistöistä tiiviissä yhteistyössä brändiä edustavan vaikuttajan kanssa. Kumppanuussuhteeseen valikoituvien vaikuttajien relevanttius kohderyhmälle voidaan todentaa esimerkiksi vaikuttajapersoonatutkimuksen avulla.

4. Roolituksen merkitys korostuu entisestään.

On tärkeää ymmärtää, mitä kullakin vaikuttajavalinnalla halutaan saavuttaa ja miten tavoitteet asetetaan suhteessa investointiin. Kansainvälisillä markkinoilla erot vaikuttajien seuraajien määrässä nostetaan korkeampaan arvoon kuin Suomessa on tarvetta. Eri kokoluokkien vaikuttajien avulla kuluttajia voidaan lähestyä erilaisista näkökulmista. Joskus pienempi vaikuttaja voi olla samaistuttavampi, ja mainonnan tuella päästään yhtä hyviin tuloksiin kuin käyttämällä markkinoiden kuumimpia nimiä. Palaamme jälleen strategisuuteen ja suunnitelmallisuuteen; seuraajien määrästä riippumatta kaiken kokoisilla vaikuttajilla on paikkansa, kunhan rooli on oikein määritetty.

5. Vallan ja vastuun suhde korostuu entisestään.

Vaikuttajiin samaistutaan tavallisuuden vuoksi. Saavutetun julkisen aseman myötä painostus toimia yhteiskunnallisesti ja käyttää valtaa oikein nostaa päätään. Hyvän tekemistä ei enää koeta sädekehän kiillottamisena, vaan itseisarvona, joka kuuluu osaksi vaikuttajan työtä. Kaupallisten yhteistöiden uskottava määrä vaikuttajien kanavissa, niiden merkitseminen ja läpinäkyvyys pysyvät relevantteina teemoina myös kuluvana vuonna.

6. Tykkäykset ja jaot eivät ole enää relevantteja mittareita.

Jo tavoitteita asettaessa on hyvä miettiä, miten tuloksia voidaan tulkita. Kanavasta saatavat mittarit, kuten tykkäykset ja jaot, eivät ole relevantteja mittareita enää vuonna 2020. Vaikuttajamarkkinointia mitataan markkinoinnin kokonaisuudelle merkittävin mittarein, oli sitten kyse taktisista tai brändillisistä kampanjoista. Esimerkiksi brändi- tai kampanjatutkimukset voivat viime kädessä kertoa kampanjassa onnistumisesta.