Tuote- ja palvelukehitys

Vahvalla asiakas-, markkina- ja trendiymmärryksellä voidaan ideoida eri asiakasryhmille relevantteja tuotteita ja palveluja.

Varmistamme onnistumisen osallistamalla kuluttajia kehitystyöhön, esimerkiksi testaamalla ideoita ja pilotoimalla konsepteja. Ideoinnissa hyödynnämme kuluttajatietoa megatrendeistä ostomotiiveihin.

Testauksessa käytämme erilaisia etnografisia sekä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä.

Palvelujamme tuote- ja palvelukehityksen alueella:
– strateginen segmentointi
– palvelukonseptien kehittäminen
– screening-tutkimukset
– konseptitutkimukset
– osallistavat kuluttajayhteisöt
– Ideajalostamo
– ostosmatka *palvelupolku
– mainonnan konseptien esitestaus
– pakkaustestit

Blogista

Tarjoama

Blogikategoriat