Dagmar

Mediatoimistojen muuttunut rooli

 International Marketing & Media -seminaari pidettiin Englannissa 12-14.2.2003. Omassa esityksessään Woodward oli huolissaan brittiläisen mainoskentän nykytilanteesta, jossa mainostoimistojen ja mediatoimistojen energiaa tärvääntyy turhaan keskinäiseen kiistelyyn. Kun viime kädessä kaikkien tavoitteena on rakentaa hyviä, mainostajia hyödyttäviä yhteistyösuhteita.

Britannian mediatoimistot keskittyivät aiemmin kustannustehokkaaseen mediatilan ja -ajan ostamiseen. Viime vuosina ne ovat ryhtyneet panostamaan entistä voimakkaammin markkinointiviestinnän strategiseen konsultointiin.

Mediatoimistojen muuttunut rooli on aiheuttanut hämmennystä. Niinpä IPA on käynnistänyt projektin, joka on nimetty Jerikon muurin mukaan. Mainostoimistojen ja mediatoimistojen työntekijöille on laadittu 10 kohdan ” Jericho Manifesto” :

 Jericho Manifesto

  1. Ajatelkaa yhdessä riippumatta siitä onko kyseessä viestin luova toteutus vai mediatavoittavuus.
  2. Ideoikaa ensin yhdessä, älkää ryhtykö heti puhumaan toimenpiteistä.
  3. Pyytäkää asiakkaalta toimeksianto, joka kattaa sekä luovan ratkaisun että mediastrategian.
  4. Osallistukaa yhdessä kilpailuihin, joissa arvioidaan sekä viestin sisältö että tavoittavuus.
  5. Ottakaa yhdessä riskejä.
  6. Ottakaa huomioon mediaympäristö.
  7. Älkää mielistellen myötäilkö asiakasta, jos näette hänen kulkevan kohti sudenkuoppaa.
  8. Viettäkää nuoruutenne ”väärässä seurassa”. Mainostoimistoväen olisi hyvä kerätä kokemusta mediatoimistossa ja mediatoimistoväen mainostoimistossa
  9. Älkää suojautuko ammatilliseen haarniskaan, vaan pitäkää asiakkaan tavoite mielessänne.
  10. Vaatikaa työnantajiltanne koulutusta.

Kolmiportainen koulutusohjelma

Näiden ohjeiden lisäksi IPA on rakentanut kolmiportaisen koulutusohjelman mainos- ja  mediatoimistojen työntekijöille: IPA Foundation Course aloitteleville kyvyille, IPA Excellence Course sekä IPA MBA , jota luonnehditaan vaatimattomasti maailman parhaaksi mainosalan koulutukseksi.

Yhteinen ammatillinen jatkokoulutus nähdään hyvänä tapana kaataa muureja, mutta myös välttämättömänä koko alan kehittymisen kannalta.