Anna Salo

Markkinoinnin automaatiota kohti voidaan edetä monesta näkökulmasta lähtien. Seuraavassa lyhyt kuvaus viidestä eri näkökulmasta.

1. Kohderyhmäymmärrys  
Teknologia auttaa, data rikastaa, automaatio tehostaa, mutta lähtökohtana menestyksekkäälle markkinoinnille on edelleen syvällinen kohderyhmäymmärrys: keitä ovat asiakkaamme, mikä on eri asiakasryhmien tarve/motiivi? Millaisia segmenttejä asiakaskunnastamme löytyy? Millaisilla viesteillä eri segmenttejä kannattaa lähestyä missäkin ostoprosessin vaiheessa ja kanavassa?
2. Asiakkuusviestinnän automaattinen räätälöityminen
Dataa on on nyt käytössä enemmän kuin koskaan jo olemassa olevien asiakassuhteiden aktiiviseen kehittämiseen. Viestinnän omille asiakkaille voi automatisoida monella tavalla: esimerkkeinä vaikkapa viestien ajastaminen, viestien sisällön kohdistaminen eri segmenteille asiakasdataan perustuen ja automaattinen triggeröinti, joka reagoi asiakkaan tekemisiin.
3. Verkkosivuston automaattinen räätälöityminen
Verkkosivusto voi räätälöityä automaattisesti käyttäjän mukaan. Yksinkertaisimmillaan räätälöityvä elementti voi olla yksittäinen banneripaikka. Sivustolla voi olla myös räätälöityviä osioita, ja kehittyneemmillä järjestelmillä koko sivuston sisältöelementit voivat personoitua, esimerkiksi käyttäjän osto- tai selaushistoriaan perustuen.
4. Verkkomainonnan automatisointi
Verkkomainonnan osalta yksinkertaisin automatisoinnin osa-alue on mainonnan automaattinen kohdentaminen tietyille kohderyhmille. Kohdentamisvaihtoehtoja on lukematon määrä: mainontaa voidaan kohdentaa esimerkiksi niille, jotka jo ovat vierailleet verkkosivustollamme.
Automaatio tehostaa prosessia erityisesti siinä vaiheessa, kun haluamme tavoitella jatkuvalla mainonnalla useampia kohderyhmiä erilaisilla viestikärjillä, huomioiden esimerkiksi kuluttajien ostoprosessin eri vaiheet.
Myös mainonnan viesti voidaan automaattisesti varioida räätälöitymään käyttäjälle sopivaksi: nais- ja mieskäyttäjiä lähestytään erilaisilla versioilla tai mainoksessa näkyvät ne tuotteet, joita kuluttaja on selannut verkkokaupassamme.
5. Tinkimättömän kurinalaiset prosessit
Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, vaan ehkä vaikeimpana: markkinoinnin automaatio edellyttää kurinalaisia, jatkuvan tekemisen prosesseja.
Tarvitaan ostoprosessin vaiheet ja eri kanavat huomioivat hoitomallit eri asiakassegmenteille. Selkeästi aukikirjoitetut prosessit ja vastuut läpi oman organisaation ja kumppaniverkoston. Tekemisen malli, jota ohjaa dataan perustuva analyysi onnistumisesta ja joka taipuu jatkuvasti asteittain uudistuvaan luovaan tuotantoon.
Mitä kaikkea tämä vaatii? Ymmärrystä eri tarpeisiin vaadittavista teknologioista (mm. mainonnanhallintajärjestelmät, julkaisujärjestelmät, markkinoinnin automaatiojärjestelmät) ja niiden yhteispelistä. Keskittymistä asiakkuuden hoitomalleihin muuttuvassa kanava- ja laitekäytössä. Niskalenkin ottamista datasta.
Haluatko tietää lisää? Osallistu Dagmarin Pop-up Future Labiin, jossa edellä mainitut viisi askelta käydään läpi konkreettisesti. Future Labissa pääset itse kokeilemaan eri teknologioita, ymmärrät niiden mahdollisuudet ja rajoitteet sekä näet paljon caseja. Lue lisää täältä ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.11.2013.