Erika Luukkonen

Facebook teki Instagramin potentiaalin tiettäväksi vuonna 2012 ostaessaan sen miljardilla dollarilla. Citigroup puolestaan arvioi palvelun arvon olevan tänä päivänä lähemmäs 35 miljardia dollaria.

Social Media Marketing -toimialaraportin mukaan 42 % mainostajista aikoo lisätä Instagramin käyttöä vuoden 2015 aikana. Tämä ei liene yllätys, sillä palvelun käyttäjien sitoutumisasteen (engagement rate) on arvioitu olevan 15-kertainen Facebookiin verrattuna. Facebook-julkaisujen orgaanisen tavoittavuuden laskiessa yhä voimakkaammin, Instagramin kaltaiset palvelut tarjoavat houkuttelevia mahdollisuuksia tavoittaa oma kohderyhmä ilman mainosinvestointeja. Instagramin kuvavirtaa kun ei (vielä) määritä mikään algoritmi, vaan kuvat näkyvät julkaisujärjestyksessä.

Myös Instagram-mainonnan uskotaan kasvavan voimakkaasti. Natiivimainontaa tarjotaan toistaiseksi vain valikoiduilla markkinoilla Yhdysvaltojen lisäksi, mutta globaalien markkinoiden avautuminen on vain ajan kysymys. Instagramin video-ominaisuuden arvellaan jatkossa olevan yksi tärkeimpiä markkinointikeinoja nuoria tavoiteltaessa. Yritys on avoimesti ilmoittanut hyödyntävänsä myös omistajansa Facebookin käyttäjistään keräämää dataa mainonnan kohdentamisessa.

Millaista sisältöä Instagramissa tulisi jakaa? Miten markkinoija saa palvelusta suurimman hyödyn irti?

1. #Tavoite – Luo selkeät tavoitteet.
Pohdi, miten Instagram istuu osaksi yrityksesi markkinointistrategiaa. Onko päämääränä tietoisuuden kasvattaminen kohderyhmässä, brändimielikuvan vahvistaminen tai muuttaminen vai kenties uuden kohderyhmän tavoittaminen? Kun tavoitteet ovat tarkkaan määritelty, myös tekemisen tuloksellisuutta on helpompi mitata.

2. #Tarina – Valitse teemat, jotka kertovat yhtenäistä tarinaa.
Instagram on ennen kaikkea visuaalisen tarinankerronnan väline. Luo brändisi ympärille tarina ja mieti sisältöteemat sen mukaan. Pysy uskollisena tarinallesi.

3. #Integrointi –Yhdistä sosiaalisen median tilisi.
Yhdistä Instagram-tilisi Facebook-, Twitter- sekä Pinterest-tiliisi. Näin voit helposti saada lisää seuraajia tilillesi. Tapauskohtaisesti, voit myös jakaa Instagram julkaisusi esimerkiksi Facebookissa, jolloin lisäät viestisi tavoittavuutta. Muista myös kertoa verkkosivuillasi, missä sosiaalisen median kanavissa olet läsnä ja ohjata ihmisiä aktiivisesti sisältösi pariin. Voit myös halutessa monistaa widgettien avulla Instagram-kuvavirtaa verkkosivuillesi reaaliaikaisesti.

4. #Mielipidevaikuttajat – Hyödynnä yhteistyötä.
Instagramissa elää runsaasti erityyppisiä yhteisöjä ja niissä omia mielipidevaikuttajia. Ota selvää relevanteista mielipidevaikuttajista omalla alallasi ja kohderyhmässäsi ja hyödynnä mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä heidän kanssaan. Saat parhaimmillaan lisää uskottavuutta ja kasvatat sisältösi tavoittavuutta.

5. #Laatu – Luo laadukasta sisältöä.
Instagram-käyttäjät ovat selektiivisiä ja he ovat tottuneet laadukkaisiin kuviin.  Suunnittele siis sisällöt tarkkaan ja käytä niihin aikaa. Voit myös ottaa oppia suosituilta Instagramin käyttäjiltä. Luovuus ja omaperäisyys palkitaan. Etevimmät mainostajat miettivät myös millä keinoin he kykenisivät tarjoamaan lisäarvoa seuraajilleen, ja miten he onnistuisivat asemoimaan itsensä alansa asiantuntijana.

6. #Aktiivisuus – Jaa sisältöä usein.
Yhtä oikeaa tapaa toimia ei ole, vaan kaikki riippuu pitkälti omasta toimialasta ja tuotteesta tai palvelusta. Testaile eri julkaisumääriä per päivä, eri julkaisuajankohtia, seuraa tuloksia ja muokkaa prosessia tulosten pohjalta.

7. #Hashtagit – Hyödynnä hashtageja.
Tunnisteet eli hashtagit vaikuttavat suoraan julkaisusi tavoittavuuteen ja näkyvyyteen. Kärjistäen, mitä enemmän tunnisteita julkaisuun liittää, sitä suuremmaksi tavoittavuus kasvaa. Lisää julkaisuun tunnisteita, jotka ovat relevantteja niin liiketoimintasi, julkaisun sisällön kuin kohderyhmäsi kannalta. Voit myös tutkia mikä tunnisteet ovat suosittuja juuri sillä hetkellä. Muun muassa seuraavia tunnisteita on viljelty Instagramissa runsaasti #throwbackthursday, #regram, #nofilter ja #latergram.

8. #Osallistaminen – Osallista ja sitouta kohderyhmääsi.
Instagram, kuten muutkin sosiaalisen median palvelut, perustuu osallistamiseen (engagement). Ole siis jatkuvassa vuorovaikutuksessa seuraajiesi kanssa, kysy heidän mielipidettään, kannusta heitä jakamaan sisältöä brändiisi liittyen, ota osaa keskusteluihin ja seuraa mistä kohderyhmäsi keskustelee. Seuraajasi ovat brändilähettiläitäsi, joilla on valtava vaikutusvoima omiin vertaisryhmiinsä. Sisällön kuratointi, erityisesti omien seuraajien sisällön uudelleenjakaminen on suositeltavaa.

9. #Myynti – Hyödynnä Instagramia myös myyntiin ohjaavana kanava.
Moni markkinoija pitää ongelmallisena sitä, että Instagram-julkaisuihin ei voi (ainakaan vielä) sisällyttää aktiivisia linkkejä, eli käyttäjiä ei pystytä ohjaamaan suoraan verkko-ostamisen pariin. Tästä huolimatta Instagramia voi käyttää myös taktisena kauppaan ohjaava kanavana. Widgettejä hyödyntäen voit monistaa tiettyyn tunnisteeseen sidotut julkaisut omille verkkosivuillesi, jolloin julkaisusta voi olla suora ohjaus tuotteen ostoon. Myös julkaisun kommenttikenttään kannattaa nostaa linkkejä tai vähintäänkin tuotekoodi, jolla tuotteen löytää helposti verkkokaupasta. Markkinoille on myös ilmestynyt palveluntarjoajia, jotka yhdistävät Instagram-julkaisut ja verkkokaupan. Kivijalkamyyjän kannattaa puolestaan hyödyntää kuvissaan paikkamerkintää, jolloin toimipisteelle saadaan lisänäkyvyyttä. Muista myös lisätä linkki verkkosivuillesi omiin Instagram-profiilitietoihisi, sillä se on tällä hetkellä ainoa paikka, jonne saa aktiivisen linkin.

Instagram tarjoaa loistavia mahdollisuuksia myös suomalaisille markkinoijille oman kohderyhmän tavoittamisessa ja ennen kaikkea osallistamisessa. Palvelusta löytyy vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, riittää kun katsoo, mitä markkinoijat Atlantin toisella puolella tekevät.

 

Lähteet:
Instagram, 2015
Comscore, tammikuu 2015
Fast Company, 2014