Dagmar

Kirjavia hinnoittelukäytäntöjä

Samaa tavaraa hinnoitellaan usealla tavalla. Tyypillisesti toimistot hinnoittelevat hakusanamainontaan liittyvän työnsä paketti- tai palveluhinnalla. Viime aikoina erilaisten tuloksiin pohjautuvien palkkiomallien osuus on kasvanut.

Pakettihinnoittelu sisältää ennalta sovitun määrän napsautuksia kiinteään hintaan. Hinta sisältää median, eli esimerkiksi Googlen sponsoroitujen linkkien napsautukset, sekä toimiston palkkion. Tyypillisesti pakettihinnoittelussa mainostaja ei tiedä todellista median hintaa. Pakettihinnoittelun merkittävä ongelma on laadun epävarmuus.

Hakusanamainonnan välittäjän intressi on maksaa yhdestä klikkauksesta mahdollisimman alhaista hintaa hakukoneelle: mitä pienempi todellinen klikkaushinta on, sitä suurempi kate toimistolle jää. Mutta halvin mahdollinen liikenne ei välttämättä ole relevanttia ja laadukasta mainostajan näkökulmasta. Vastaavasti jos saadut klikkaukset ovat laadukkaita ja samalla klikkauksen hintaa saadaan tiputettua, mainostaja ei itse hyödy tilanteesta lainkaan. Googlen sääntömuutos tulee vaikuttamaan erityisesti pakettihinnoittelun piirissä olevien mainostajien tiedonsaantia.

Toisin kuin pakettihinnoittelussa, palveluhinnoittelussa asiakas tietää mistä maksaa. Tässä mallissa asiakas maksaa eritellyn median kustannuksen toimiston kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti. Median hinnan lisäksi toimisto veloittaa asiakkaalta palvelusta, esimerkiksi tehtyjen työtuntien tai kiinteän kuukausittaisen palkkion mukaan.

Tulospohjaisissa hinnoittelumalleissa asiakas maksaa niin ikään median kustannukset, mutta toimiston palkkio perustuu mainonnan tuloksiin. Mitä paremmat tulokset, sitä suurempi palkkio. Tulospohjainen hinnoittelumalli soveltuu erityisesti verkkokauppaa tekeville mainostajille.

Vaadi enemmän Google-mainonnaltasi

Hakusanamainonnan, kuten muunkaan mainonnan lähtökohtana ei tulisi olla valitettavan usein neuvotteluhuoneissa kaikuva ”koska siellä nyt vaan pitää olla”. Kun lähtökohdaksi asetetaan mainostajan liiketoiminnan tavoitteista johdetut markkinointiviestinnän tavoitteet, ollaan tuloksia tuottavammalla polulla.

Hakusanamainonta on erittäin tehokas työkalu monien tavoitteiden saavuttamiseen, myös kivijalkakauppiaalle. Ammattimaisesti toimivat toimistot eivät ainoastaan huolehdi mainostajien eduista hinnan ja laadun näkökulmista, vaan ymmärtävät erityisesti hakukoneiden merkityksen ja osaavat integroida löydettävyyden saumattomasti markkinointiviestinnän kokonaisuuteen.

Vaatimalla hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja konkreettisten tulosten osoittamista, mainostajat haastavat toimistot, mediat ja muut yhteistyökumppanit tekemään parasta mahdollista laatua tavoitteiden saavuttamiseksi.

Dagmar Search on yksi Suomen johtavista hakusanamainonnan tekijöistä, jonka hinnoittelu perustuu aina läpinäkyvyyteen. Haluatko mainonnasta parempia tuloksia? Haasta nykyinen tekeminen ottamalla yhteyttä: roope.ruotsalainen(a)dagmar.fi

Lisää tietoa hakusanamainonnan ostamisesta puolueettomalta taholta:
www.iab.fi/hakukonemarkkinoinnin-oppaat-ja-tutkimukset