Dagmar

Aikakauslehtien vuosilukijamäärä on kasvanut 20 miljoonalla (12.10.2000)

Uusimman Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan aikakauslehtien parissa vietetään nyt peräti 586 526 000 lukuhetkeä vuodessa, mikä on 20 miljoonaa enemmän kuin vuonna 1995. Ja määrä ei vielä sisällä saman lehden useampaa lukukertaa. Lukeminen jakaantuu nyt eri lehtityypeille toisin kuin vielä viisi vuotta sitten.

Kun lehtikohtainen lukijamäärä kerrotaan vuosittaisten ilmestymiskertojen määrällä, joka vaihtelee lehdittäin kuudesta 52:een, saadaan ns. vuosilukijamäärä. Tavallaan siis lehden kokonaismarkkina. Useinhan lehtien kasvusta ja laskusta tehdään johtopäätöksiä laskemalla yksittäisten lehtinimikkeiden levikkejä tai lukijamääriä yhteen. Tällöin jää huomaamatta, että lehtien todellinen markkinaosuus on aivan muuta, riippuen siitä ilmestyykö lehti kerran viikossa vai muutaman kerran vuodessa.

Kokonaisvuosilukijamäärä on viimeisen viiden vuoden aikana kasvanut, mutta lehtityypeittäin esiintyy suuriakin vaihteluja. Menettäjiä ovat KMT:ssä mukana olevista lehdistä mm. perhe- ja yleisaikakauslehdet (-9 %), naisten yleislehdet (-5 %) sekä lasten ja nuorten lehdet (-14 %). Siirtymää on tapahtunut erikois-, harraste- ja ammattilehtiin, erityisesti tietotekniikan ja asumisen lehtiin.

Vaikka Pirkan lukijamäärä on pudonnut yli 30 miljoonasta reiluun kahteenkymmeneen miljoonaan, on asiakaslehtienkin vuosilukijamäärä kasvanut.

Aikakauslehdille on tyypillistä se, että ne luetaan useampaan kertaan, jolloin lehtien parissa vietettyjen lukuhetkien todellinen määrä on vieläkin suurempi.

Lähde: KMT 1995, KMT 99S/00K, Suomen Gallup-Media Oy