Dagmar

Alle 25-vuotiaat muistavat mainontaa paremmin kuin 25-44-vuotiaat (4.10.2001)

Nuorille suunnattu mainonta myös kiinnittyy voimakkaammin mainostettavaan tuotemerkkiin kuin ns. aktiiviväestölle suunnattu. Nämä tiedot selviävät analyysistä, joka tehtiin Dagmarin tutkimustietopankkiin kerätyistä 700 mainoskampanjasta. Tuore Yippee 2001 -nuorisotutkimus puolestaan paljastaa, että 9-16-vuotiaat iisalmelaiset nuoret ovat yhtä merkkitietoisia kuin pääkaupunkilaisserkkunsa.

Dagmar tutkimustietopankki sisältää tietoa yli 700 tutkitusta mainoskampanjasta, joista 74 on suunnattu alle 25-vuotiaille nuorille.

Tutkimussuunnittelija Tarja Mikkonen analysoi nuorisokampanjoita ja vertaili niitä muiden aktiiviväestölle suunnattujen kampanjoiden tuloksiin:

– Mainonta on herättänyt nuorille spontaanisti enemmän myönteisiä assosiaatioita ja luonut myönteisempää mielikuvaa mainostettavasta tuotteesta kuin aktiiviväestölle. Sen sijaan mainonnan sanoman nuoret ovat spontaanisti ymmärtäneet hieman aktiiviväestöä heikommin.

Mainonta on ollut nuorten mielestä erottuvampaa ja he ovat pitäneet siitä enemmän kuin aktiiviväestö. Se on herättänyt heissä myös enemmän mielitekoa kuin mainonta aktiiviiväestön keskuudessa. Toisaalta nuoret ovat kokeneet mainonnan usein myös ärsyttävämmäksi kuin aktiiviväestö.

Mikkosen mukaan nuoret suhtautuvat mainontaan herkemmin ja voimakkaammin kuin aktiiviväestö – sekä hyvässä että pahassa. Nuorille suunnattu mainonta on ollut myös kustannustehokkaampaa mainonnan muistamisen osalta.

Helsinki Median tiistaina julkaisema Yippee 2001 -nuorisotutkimus ei kartoita nuorten suhtautumista mainontaan. Sen sijaan se selvittää laajasti 9-16-vuotiaiden nuorten arvoja, merkkitietoisuutta sekä suhdetta rahaan ja rahankäyttöön.

Yippeen mukaan nuorison keskuudessa on nyt vallalla viisi trendiä:
– Halu olla tavallinen nuori, joka ei erotu joukosta
– Alueellisten erojen olemattomuus
– Pojat ovat merkkitietoisempia kuin tytöt
– Pojat ostavat merkkituotteita, tytöt shoppailevat ja tuhlaavat mielellään
– Nuoret ovat itsenäisiä rahankäyttäjiä

Nuorilla on rahaa ja he ilmoittavat käyttävänsä sitä mihin tahtovat. Rahaa kuluu ainakin kännykkälaskuihin, sillä tekstiviestien lähettäminen oli yläasteikäisten tyttöjen ja poikien kolmanneksi suosituin harrastus. Niiden ohi kiilasivat vain musiikin kuuntelu ja kaverien kanssa oleilu.

Tutkimuksessa selvitettiin myös eri tuoteryhmien tunnetuimmat merkkituotteet nuorison keskuudessa. Tunnetuimpia lehtiä ovat Aku Ankka, Suosikki ja Demi. Kymmenen tunnetuimman joukkoon kiilasi myös yksi "aikuisten" lehti. 7 Päivää lehti on seitsemänneksi tunnetuin.