Dagmar

Brittiläinen Association of Publishing Agencies -järjestö teetti tutkimuksen päättäjälehtimarkkinoista. Tutkimukseen osallistuneista päättäjistä lähes puolet lukee saamansa asiakaslehdet tarkkaan ja lähes 40 prosenttia käy lehtiä läpi yli puolen tunnin ajan. Taiten tehtyjä julkaisuja arvostetaan jopa siinä määrin, että kolmannes palaa lehden pariin useammin kuin kolmesti. Neljännes säilyttää lehdet, samoin neljännes lähettää ne edelleen kollegalle luettavaksi.

Asiakaslehtiä lukevat päättäjät arvostavat ennen kaikkea niiden informatiivisuutta. Kolme neljästä myös nauttii asiakaslehtien lukemisesta ja viihtyy niiden parissa pitkään. Lähes 60 %:n mielestä näiden julkaisujen anti on työssä tärkeää ja relevanttia.

Maine kasvaa, kassakone kilisee

 

Hyvällä lehdellä ylläpidetään uskottavuutta ja kasvatetaan luottamusta kohderyhmässä. Päättäjistä valtaosa uskoo tavallista vahvemmin, että asiakaslehden avulla viestivä yritys on hyvämaineinen, että se kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pyrkii ottamaan asiakkaan tarpeet huomioon. He uskovat myös, että yritys tarjoaa hyvin vastinetta asiakkaan investoinneille.

Tutkimus osoittaa, että asiakaslehdet voivat saada aikaan muutoksia päättäjien ostokäyttäytymisessä. Niiden lukeminen lisää myyntiä ja uusintaostoja. Jopa kolmannes päättäjistä on ostanut tuotteita tai palveluja asiakaslehdestä lukemansa artikkelin perusteella. Lisäksi päättäjälukija jatkaa todennäköisemmin asiakassuhdettaan markkinoijaan kuin päättäjä, joka ei lue asiakaslehteä.

Päättäjät pitävät asiakaslehtiä tärkeänä tietolähteenä, joka lisää myyntiä, kasvattaa asiakasuskollisuutta sekä toimii brandinrakennuksen välineenä.

Kuluttajat nauttivat asiakaslehtien lukemisesta

 

APA:n teettämän tutkimuksen mukaan myös kuluttajat suhtautuvat asiakaslehtiin positiivisesti. Peräti 91 % tutkimukseen vastanneista pitää asiakaslehteään informatiivisena ja 79 % nauttii lehden lukemisesta. Joka viides olisi jopa valmis maksamaan lehdestä.

Kuluttajat pitävät asiakaslehtiä uskottavina. He ymmärtävät niiden roolin markkinointivälineenä, mutta arvostavat asiakaslehtien hienovaraisempaa ja vähemmän tunkeilevaa tapaa lähestyä.

Asiakaslehtien lukijoilla on niitä julkaisevista yrityksistä positiivisempi mielikuva ja he käyttävät yrityksen tuotteita mieluummin kuin ne, jotka eivät lue asiakaslehtiä.

Puolet kuluttajalukijoista lukee asiakaslehden tarkasti ja palaa lehteen keskimäärin 2,7 kertaa. Neljännes lukijoista toivoo lehtensä tihentävän ilmestymistään. Lähes 60 % on hankkinut tuotteita tai palveluja asiakaslehden perusteella.

Lukemisen todennäköisyyttä ja lehdessä oleviin tarjouksiin reagointia lisää se, että lehti tulee vastaanottajalle nimellä.

Suomalaiset vaativia lukijoita

 

Iso-Britanniassa julkaistaan 853 asiakaslehteä. Meillä Suomessa tarkkaa määrää ei ole tiedossa, mutta maamme 50 suurimmasta yrityksestä 38 julkaisee yhtä tai useampaa asiakas- tai sidosryhmälehteä.

Päättäjien Mediatutkimuksessa on mukana vain neljä asiakaslehteä. Kaksi niistä, Blue Wings ja Matkaviesti, pääsevät päättäjien kymmenen luetuimman lehden listalle.

Kansallisessa Mediatutkimuksessa on mukana vain kahdeksan asiakaslehteä, joten senkään perusteella ei saada todellista kuvaa asiakaslehtiä lukevien profiilista. KMT kuitenkin vahvistaa, että asiakaslehdet on eniten lukijamääräänsä kasvattanut aikakauslehtiryhmä.

Suomalaiset ovat maailman kärkijoukossa lukijainnossaan, joten täällä asiakaslehden tasoon pitää kiinnittää aivan erityistä huomiota. Liika omakehu tai räikeä tuotepuffaus vie lehdeltä lukijat, eikä itse tehty kyhäelmä välttämättä vakuuta. Otsikossa mainittu asiakaslehden tekijäyrityksen nimi tai päätuote on varma keino karkottaa lukijat. Taiten tehty lehti koostuu asiakkaan alan aiheista, jotka herättävät yleistä kiinnostusta.

Asiakaslehtimarkkinoiden arvo n. 150-200 miljoonaa euroa

 

Suuret lehtitalot ovat viime vuosina kahmaisseet valtaosan Suomen asiakaslehtimarkkinoista, joiden kokonaisarvo on arviolta 150-200 miljoonaa euroa.

Mediatalot lataavat kasvuodotuksia erityisesti kanta-asiakasmarkkinoinnin puolelle. Asiakaslehtimarkkinat ovat kasvaneet Iso-Britanniassa 10-15 prosentin vauhtia, kun yleisaikakauslehdet jäävät alle kymmeneen.

Alan toimijat uskovat, että asiakaslehtien ja aikakauslehtien raja tulevaisuudessa hämärtyy, kun sisällölliset laatuvaatimukset ajavat asiakaslehtiä yhä journalistisempaan suuntaan.

Lähde:

Building loyalty and profits with customer magazines, Admap December 2003