Dagmar

Mediamarkkinoinnin keinoista digitaalisenviestinnän uskotaan kasvavan voimakkaimmin. Kysyttäessä tärkeimpiäkehityshankkeita, digitaalisen viestinnän kehittyminen nousi vastaajillakärkeen. Suomessa hankkeet liittyvät pääsääntöisesti yrityksen omien sivustojenkehittämiseen ja internetin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.Tavoitteena on siis saada ”perusasiat” kuntoon. Lisäksi löydettävyyttäparantavat keinot, kuten hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot kasvattavatosuuttaan markkinoijien budjeteista. Hakusanamainonta on kasvanut parinviimeisen vuoden aikana ja kasvu näyttää jatkuvan edelleen.

Tutkimuksen mukaan joka neljännessäyrityksessä on kokeiltu digitaalisen markkinoinnin uusimpia keinoja. Näistäsaivat eniten mainintoja web-casting, blogit ja pod-casting eli äänitiedostojenjulkaisu verkossa. Lisäksi lähes puolella (46 %) yrityksistä on suunnitelmiadigitaalisuuden laajempaan hyödyntämiseen markkinoinnissa.

Dagmarin Planner Heli Torvinen pitää innostusta digitaalisiin kanaviin luontevanakehityssuuntana myös b-to-b-markkinoinnissa.

– Kun katsotaanasiaa päättäjien ja päätöksentekoon osallistuvien vinkkelistä, nousee internetetenkin ostoprosessin alkupäässä merkittäväksi tiedonhakukanavaksi. Onkinilahduttavaa, että yritysmarkkinoinnissa kohdistetaan nyt paukkujaverkkopalvelujen kehittämiseen, jotta tiedonhakijat myös löytävät haluamansatiedon.

Torvinen kuitenkin varottaa liiallisestayksisilmäisyydestä digi-innostuksen keskellä.

– Myös muilla kanavilla ja medioilla on jatkossakintärkeä rooli kokonaisviestinnän rakentamisessa. Kyllä esimerkiksi brändinrakentamisessa tarvitaan muitakin kanavia kuin internet, sillä paras tulossyntyy aidon 360 asteen näkökulman kautta.

Erottuminenja kohderyhmätuntemus askarruttavat

Kuten kansainvälisetkintutkimukset osoittavat, erottuvan viestinnän rakentaminen sekä kohderyhmiensyvempi tunteminen ovat kärkisijoilla, kun kysytään b-to-b-markkinoinninsuurimpia haasteita. Brändin merkitys osana yritysmarkkinointia kasvaajatkossa.

– Erottumistahaetaan sekä luovien toteutusten että kanavien kautta. Uusista digitaalisistamahdollisuuksista saadaan varmasti apua niin erottuvuuteen kuinkohdentamiseenkin. Keinoja pohtiessa kannattaa muistaa, että erottuvaaviestintää voidaan tehdä myös perinteisissä mediakanavissa. Ehkäb-to-b-markkinoinnissa on vähän arkailtu lähteä kokeilemaan uutta ja haastamaanmedioita. Nyt suuntaus on niin vahva, että tulemme varmasti lähiaikoinanäkemään – ja kokemaan – mielenkiintoisia b-to-b-toteutuksia.”

Yllättävänä Torvinen pitää sitä, etteivätmarkkinoinnin tuottovaatimukset (ROI) nousseet mitenkään erityisesti esiinkehityshankkeissa tai haasteissa.

– Onko niin, että tuottovaatimukset alkavat joolla niin ”must”, että niitä ei enää koeta varsinaisesti haasteiksi? Toisaaltavain 17 prosenttia vastaajista oli täysin tai lähes samaa mieltä siitä, ettäheidän käytössään olevat mittarinsa ovat riittävät.

– Paremmin kohdistettu, kohderyhmääpuhutteleva ja erottuva viestintä ovat olennaisia tekijöitä markkinoinnin ROI:npositiivisessa kehittymisessä. Eli ei b-to-b-markkinoinnissa olla missäännimessä hautaamassa markkinoinnin tuottavuuden mittaamista. ROI onsisäänkirjoitettuna kaikissa kehityshankkeissa ja haasteissa, joihinb-to-b-markkinoija tänä päivänä törmää.

Lähde: B-to-b-markkinointi ja -myynti 2007

Kysy lisää: heli.torvinen@dagmar.fi tai 050-62303