Dagmar

Samansuuntaisia viestejä btob-markkinoilta on saatu myös kansainvälisiltä areenoilta. Vuodenvaihteessa btob-markkinoijien tuntemuksia USA:ssa kartoittanut BtoB Onlinen tutkimus ”2006 Marketing Priorities and Plans” lupaili vahvaa vuotta btob-markkinoinnille. Noin 61 prosenttia vastaajista uskoi kasvattavansa markkinointibudjettiaan kuluvan vuoden aikana. Incogniton Luotaimen mukaan Suomessa markkinointibudjetin kasvuun uskoi 40 prosenttia vastanneista päättäjistä.

Markkinoinnin hyödyt

 

B2B Luotain vahvistaa, että markkinoinnin hyödyt nähdään nyt entistä selkeämmin. Brändinhallinnan ja brändipääoman kasvattamisen suurimpina hyötyinä pidetään kilpailuedun vahvistamista ja myynnin sekä markkinaosuuden kasvattamista. Tulokset ovat samansuuntaisia sekä kotimaisissa alan seminaareissa käytyjen keskustelujen että kansainvälisten tutkimusten kanssa. Muun muassa Kontakti.netin järjestämässä ”Mitattavaa tulosta markkinoinnista” -seminaarissa tammikuussa 2006 pohdittiin, kuinka emootiolla ja brändeillä tulee olemaan merkittävä rooli myös yritysmarkkinoinnissa. Kun kustannustehokkuuteen liittyvät toimet ovat trimmanneet yritysten kilpailukyvyn äärimmilleen, brändin merkitys korostuu.

Precision Marketing B2B Agency Survey’n mukaan yksi btob markkinoinnin keskeisiä kehityssuuntia on vahvojen, luovien kampanjoiden käyttäminen. Tavoitteena on tarkastella kohderyhmää yksilöinä, ihmisinä, ei niinkään puhtaasti rationaalisina automaatteina.

Internetistä sitoutumista ja kohdennettavuutta

Ei liene yllätys, että erityisesti usko internetiin markkinoinnin välineenä on vahva. Kasvu muodostuu interaktiivisuutta korostavista keinosta, ei niinkään perinteisestä banner-markkinoinnista. Erilaiset kohdennetummat ja lupaan perustuvat keinot, kuten sähköpostisuorat, blogit ja RSS-teknologiaa hyödyntävät ratkaisut tulevat korostumaan. Niiden voima perustuu vahvempaan sitoutumiseen ja aitoon interaktiivisuuteen asiakkaiden ja businesspartnereiden kanssa.

Samalla kun teknologia paranee ja esitysformaatit standardoituvat online videomainosten määrä kehittyy. Myös sisältöyhteistyö sekä sponsorointi saavat uusia mielenkiintoisia malleja. Muun muassa AT&T:n sivuilla tarjotaan videoklipseinä viimeisimpiä uutisia; kaikki klipsit ovat ilmaisia, kiitos palvelua tällä hetkellä sponsoroivan Microsoftin. Sisältöyhteistyön kehittämisestä esimerkkinä käy vaikkapa Computerworld.com, joka on rakentanut eri aiheiden (Networking, Software, Hardwre, Security) ympärille Knowledge Centerit, joissa sponsorit näkyvät paitsi normaalilla mainonnalla myös tuottaen tietosisältöä sivuille. Suomessa Talentumin Tietoviikko on lanseerannut kevään aikana vastaavan ratkaisun, Tietokeskukset.  Nähtäväksi jää, millaisen vastaanoton ne tulevat saavuttamaan.

Opastaviin medioihin panostetaan

Kun puhutaan yrityksille suunnatusta internet-markkinoinnista, ei voida jättää huomiotta opastavan median – eli internetissä toimivien hakemistojen ja hakupalvelujen – merkitystä. Dagmarin uunituore opastavaa mediaa koskevaa tutkimus osoittaa, että yritysten yhteystietojen ja/tai palvelujen hakemisessa korostuvat työkäytössä erityisesti sähköiset kanavat.

Mainonnan Neuvottelukunnan tekemän Mainonnan määrä Suomessa tutkimuksen mukaan, sähköisiin hakemistoihin käytetty mainoseurot kasvoivat viime vuonna peräti 25 prosenttia (kun koko mainonta kasvoi noin 3,3 %) eli noin 32 miljoonaan euroon. Lisäksi myöskin hakusanamainonta elää vahvaa kasvun kautta. Tällä hetkellä sen määrä liikkunee noin 10 miljoonassa eurossa.

Kun internetin rooli yhtenä tärkeimmistä tiedonhaku- ja vertailukanavista jatkuvasti kasvaa, on ilmiselvää, että kiinnostus internetiin ja sen hyödyntämiseen markkinoinnissa on kiistaton. Mutta toisaalta se, miten parhaalla tavalla hyödynnetään netin vahvuudet: kohdentaminen ja interaktiivisuus, hakee vielä muotoaan.

Lähteet: B2B Luotain 2006, Precision Marketing, 2.12.2005