Mari Riipinen

Mari Riipinen on asiakkuusjohtaja, jonka intohimona on vahvaan kuluttajaymmärrykseen nojaava markkinointiviestinnän suunnittelu sekä luovuus mediatunnuslukujen murskaamisessa. Oman elämänsä professional organizer pyörittää urheilevan perheen arkea ja on löytänyt uusimmaksi lajikseen taitoluistelun.
Koulutuskokonaisuus muodostui neljästä intensiivisestä päivästä sekä harjoitustyöstä. Kurssimateriaaliin kuului myös John Steelin teos Truth, lies and advertising. Kurssin vetäjänä toimi Lowe Brindforsin Head of Planning Annika Rehn.Meitä kurssilaisia oli yhteensä kuusi, muut osallistujat edustivat markkinoijaa tai mainostoimistoa. Kurssin opetuskielenä oli englanti. Koulutuspäivät oli jaettu pareittain: ensin oli kaksi peräkkäistä päivää ja reilun viikon kuluttua toiset kaksi. Rakenne oli mielestäni erittäin onnistunut; kokonaisuudesta muodostui intensiivinen, mutta ei liian raskas. Harjoitustyön työstäminen väliviikolla piti myös kurssilla käsitellyt asiat tuoreina mielessä.

Inspiroivaa, vuorovaikutteista opetusta

Berghs School of Communication markkinoi itseään kertomalla, että koulun opettajat ovat ennemminkin inspiroijia kuin luennoitsijoita ja heidän opetusmenetelmistään tärkein on vuorovaikutus. Ainakin oman kurssikokemukseni perusteella tämä todellakin pitää paikkaansa. Annika Rehnin esimerkeistä ja anekdooteista kuuli, että hän ei vain opeta, vaan myös osaa – hän tekee aktiivista asiakastyötä ja työskentelee merkittävien ruotsalaisten ja kansainvälisten brändien parissa.

Plannerin työstä ei puhuttu vain teoreettisella tasolla, vaan arkisena mainostoimistotyönä, ja markkinoinnin realiteetit kulkivat koko ajan mukana. Kurssi oli pieni ja ilmapiiriltään intiimi, joten se oli myös hyvin keskusteleva.

Opittua testataan heti käytännön harjoituksilla

Kurssilla käsiteltiin muun muassa planner-työn historiaa, plannerin roolia markkinointiviestinnän suunnittelussa, tiedon analysointia ja näkemyksen muodostamista, luovaa briefiä ja luovien briefausta sekä markkinointiviestinnän vaikuttavuuden mittaamista.

Luento-osuuden rinnalla työstimme parityönä case-projektia, jossa edettiin vaihe vaiheelta sitä mukaa kuin aiheita luennoilla käsiteltiin. Myös kurssipäivien aikana työstimme välillä pieniä ryhmätöitä. Jälleen kerran parhaiten oppi tekemällä – käytännön harjoittelu kurssilla esiteltyjen työkalujen ja ajatusmallien soveltamisesta käytäntöön innosti ottamaan niitä käyttöön myös omassa työssä.

Luovan näkemyksen kiteyttämisen taito

Itselleni erityisen antoisaa oli huomata se, kuinka paljon yhtymäkohtia on plannerin ja mediatoimiston strategin työssä ja osaamisessa. Käytämme samoja käsitteitä ja työkaluja; onhan molempien fokuksessa saada aikaan muutosta ihmisten ajattelussa ja käyttäytymisessä.

Tärkein koulutuksessa tullut oivallus liittyy kiteyttämiseen. Meillä mediatoimistossa on niin paljon tietoa käytettävissämme, että se houkuttelee tarjoamaan sitä joskus jopa liikaa. Siksi on aina välillä tärkeää muistuttaa itselleen, että vähemmän on enemmän. Insight – näkemys, oivallus – on parhaimmillaan hyvin kiteytetty, luova ja inspiroiva.

Kirjallisuutta:
John Steel: Truth, lies and advertising: The Art of Account Planning
The Account Planning Group; edited by Don Cowley: How to Plan Advertising

Berghsin kurssitarjonta Suomessa keväällä 2011:

Design Management: 10.–11. tammikuuta ja 25.–26. tammikuuta
Planning: 28.–29. maaliskuuta ja 7.–8. huhtikuuta
Digital Management: 29.–30. maaliskuuta ja 12.–13. huhtikuuta
Social Media: 28.–29. huhtikuuta
Strategic Project Management: 3.–4. ja 17.–18. toukokuuta
Design Management: 8.–9. ja 15.–16. kesäkuuta

Lisää aiheesta