Roope Ruotsalainen

Pohjimmiltaan ajattelussa on kyse liiketoiminnan kasvu- tai tehostamismahdollisuuksien ymmärtämisestä aiempaa suurempia tietomääriä analysoimalla. Laajan yhtenäisen tietomäärän analysointi paljastaa paremmin esimerkiksi trendejä, verrattuna samankokoisen, mutta monista paloista koostuvien kokonaisuuksien erilliseen analysointiin. Kun aiemmin tietokantoihin tallennettiin luokiteltua, ennalta määriteltyä käyttötarkoitusta palvelevaa ja määrällisesti karsittua tietoa, big data -ajattelu tähtää tallentamaan tietoa laajemmin.

Tiedolla johtaminen on kaiken analysoinnin ytimessä – ja digitaalinen maailma tuo siihen entisestään lisää ulottuvuuksia. Esimerkiksi, kun kivijalassa kirjakauppaa pyörittäneelle kauppiaalle on varsin selvää mikä kirja myy ja mikä pysyy hyllyssä, ja parhaassa tapauksessa osa ostajista yksilöityy kanta-asiakasohjelman kautta, on digitaalisissa palveluissa tiedon määrä täysin eri luokkaa. Verkkokaupalla kilpailevan kauppiaan työkalupakista löytyy myös tietoa muun muassa siitä, mitä muita tuotteita ostajat katsoivat, miten he käyttivät palvelua ja sen sisältöjä sekä miten ja kuinka paljon promootiot tai ulkopuoliset kirja-arvostelut vaikuttivat heidän käyttäytymiseensä. Entistä pidemmälle vietynä tieto voi johtaa käyttäytymisen ennakoimiseen ja automaatioon: osataan tarjota oikeita asioita täysin oikealla hetkellä – huomattavasti nopeammin ja suuremmalla osumatarkkuudella kuin mihin ihminen tiedon yhdistelijänä koskaan kykenisi.
Amazon-tyyliset esimerkit ovat luoneet oletusta, että pääasiassa digitaalisena syntyneet liiketoiminnat ovat datan hyödyntämisen ytimessä. Todellisuudessa perinteisemmillä liiketoiminta-alueilla voi olla jopa digibisneksiä enemmän kilpailuetua kasvatettavana analytiikkaa hyödyntämällä.
Data ja sen analysointi eivät kuitenkaan ole itseisarvo. Kaiken pitää lähteä liiketoiminnan kehittymisestä: minkälaisia kasvumahdollisuuksia voidaan tunnistaa, minkälaisia kustannussäästöjä voidaan löytää, mitä tunnistettuja haasteita analytiikka ratkaisee. Tiedon analysoinnin onnistunut hyödyntäminen vaatii myös näkemystä siitä, mitä ollaan tavoittelemassa.
Big data on suurta, mutta ei ainoastaan suurten yritysten ulottuvissa tai monimutkaisten prosessien takana. Vaikka laaja data tähtää ennakoimattomien kulmien löytämiseen, analyysit voivat tuoda vastauksia myös johtamisen konkreettisiin kysymyksiin, lähtien siitä, saiko mainonta aikaan myyntiä. Yhdessä asiassa koolla ei ole väliä: datan ja analyysin hyödyntäminen tulee muovaamaan tapaamme johtaa.
Lue lisää aiheesta:
Vähittäiskaupat tarvitsevat kiireesti uuden palvelustrategian
Räätälöityjä palvelukokemuksia verkossa, kiitos!
Panostatko parhaisiin asiakkaisiin riittävästi ja tämän päivän keinoin?