Dagmar

CPS:n syntyyn johtanut prosessi alkoi halusta löytää mahdollisimman yksinkertainen tapa kiteyttää, miten hyvin kampanja on onnistunut.

– Monien tilastollisten analyysien jälkeen löysimme erilaisia riippuvuuksia AdWiser-tietopankistamme ja näiden pohjalta onnistuimme kehittämään mittarin, joka kertoo koko kampanjan onnistumisen yhdellä luvulla, iloitsee mediajohtaja Tina Wessman.

Tällä hetkellä Dagmarin AdWiser-tietopankissa on jo yli 900 tutkittua kampanjaa, joten löydetyt tilastolliset merkitsevyydet perustuvat laajaan aineistoon. Tämä mahdollistaa myös tulosten vertailun monipuolisesti.

– CPS on itse asiassa vastaus asiakkaidemme pyyntöihin saada tietää tarvittaessa mahdollisimman yksinkertaistettuna miten kampanja on onnistunut suhteessa muihin kampanjoihin, kertoo tutkimussuunnittelija Tomi Härmä.

Uutta tunnuslukua voidaankin verrata muun muassa asiakkaan omiin aikaisempiin kampanjoihin tai toimialan keskiarvoon aivan kuten muitakin kampanjatutkimuksen tuloksia. Vertailukohdaksi otettavat kampanjat voidaan määrittää asiakaskohtaisesti koko tietopankkiaineistosta; laaja data antaa huikeasti mahdollisuuksia ottaa huomioon esimerkiksi erilaiset mediayhdistelmät tai -budjetit vertailukampanjoiden joukkoa mietittäessä.

Kuten ennenkin AdWiser-kampanjatutkimuksessa tuloksia verrataan laajasti edellä mainittuihin tietopankkikeskiarvoihin ja kampanjan onnistumista arvioidaan siten myös eri kampanjan osa-alueiden ja mainonnan toimivuuden komponenttien avulla.

Myös kampanjan kustannustehokkuuden arvioimiseen CPS tuo lisäpotkua:

– Kustannustehokkuustarkasteluun saamme CPS:n myötä uuden ulottuvuuden vertailemalla eri mediabudjeteilla saavutettuja tunnusluvun tasoja. Näin voimme esimerkiksi löytää alhaisella budjetilla toteutetuista tähtikampanjoista ominaispiirteitä, joita voidaan hyödyntää tulevien kampanjoiden suunnittelussa, Härmä jatkaa.

CPS:n luominen on osa jatkuvaa Dagmarin tuotekehitysprosessia ja asiakkaiden toiveiden huomioon ottamista.

Kaikki Dagmarin tutkimuspalvelut on niputettu syksyn aikana DagMark-nimen alle ja nimetty yhteneväisesti. DagMark-tuoteperheestä löytyy apu mm. brandin ja viestinnän tehokkuuden mittaamiseen, kohderyhmien analysointiin sekä kilpailijoiden seurantaan. Kaikki tutkimukset räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan, jotta pystytään ottamaan huomioon asiakkaan tai toimialan liiketoiminnan erityispiirteet.

Lisätietoja Dagmarin tutkimuspalveluista saat omalta mediasuunnittelijaltasi tai tutkimusyhteyshenkilöltäsi.