Dagmar

”Suuruus ei ole itseisarvo, vaan mahdollistaja. Se antaa mahdollisuuden investoida asiakkaillemme tärkeisiin osaamisalueisiin, viimeisimpänä esimerkkinä analytiikka”, toteaa Dagmarin toimitusjohtaja Tuula Kallio.

 Dagmarin markkinaosuus mediatoimistokentässä kasvoi, liikevaihdon noustessa 173 miljoonaan euroon. Liikevaihtoa kasvattivat lukuisat uudet asiakkaat sekä yhteistyön laajeneminen monissa pitkäaikaisissa asiakkaissa.
Myyntikatteeltaan suurimmat toimistot ovat nyt Dagmar, SEK & GREY sekä TBWA. Dagmarin myyntikatetta kasvattivat jälleen vahvimmin markkinoinnin tuloksellisuutta kasvattavat palvelut.
Kallion mukaan Dagmar haluaa olla asiakkailleen paras kumppani markkinoinnin  kehittämisessä.
”Asiakkaamme arvostavat sitä,  että viemme kehittämistoimenpiteet myös käytäntöön, onpa kyse asiakaspotentiaalien arvosta, palvelukokemuksista verkossa tai markkinoinnin vaikutusmalleista. Nyt kumppaneilta vaaditaan markkinoinnin automaatio -osaamista, real time bidding-malleja ostamiseen, uudenlaisia markkinoinnin prosessimalleja, investointien tehokkuutta parantavaa analyysiä ja nopeaa reagointia, consumer insightin kautta lähtevää sisältöoptimointia sekä investointeja uuden osaamiseen. Tähän kaikkeen me panostamme.”