Dagmar

Aallon opettajat ja Dagmar valmistelevat yhdessä case-opetusaineistojatodellisista suomalaisista ja kansainvälisistä markkinointiviestinnänratkaisuista. Näin opiskelijat pääsevät harjoitustöiden muodossasoveltamaan oppimaansa käytännössä.– Yritysten mukanaolo opetuksessa on hyvin valmisteltuna suuri voimavara. Myös opiskelijat arvostavat mahdollisuutta toimia oikeiden tapausesimerkkien parissa ja saada palautetta opettajien lisäksi myös liike-elämän konkareilta, kuvaa media-alan hankekokonaisuutta luotsaava vieraileva professori Pekka Mattila.

Vuonna 2011 Dagmarin ja Aallon hankeyhteistyö kattaa lisäksi kaksi merkittävää Tekesin rahoittamaa kokonaisuutta. MediaMark-hanke hakee uusia tapoja mitata ja arvottaa eri markkinoinnin muotojen yhteisvaikutusta ja pyrkii liittämään sosiaalisen median logiikan tiiviimmäksi osaksi myös muiden mediamuotojen ansaintamallia. Mobime-hanke puolestaan jäljittää eri medioiden yhteisen mittaus- ja hinnoittelumekanismin mahdollisuuksia ja käyttöjä.

Markkinajohtajana Dagmar panostaa markkinoinnin strategisen suunnittelun ja mitattavuuden kehittämiseen.

– Yhteistyö Aallon kanssa tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tutkimuksellisten tulokulmien kehittämiseen ja markkinoinnin osaamisen kasvattamiseen Suomessa. Odotamme yhteistyön hyödyttävän myös asiakkaitamme, koska sen myötä kehitämme vaikuttavien kohtaamisten suunnittelutyöhön uusia työkaluja, jotka huomioivat paremmin digitalisoituneen maailman sekä kuluttajien arjessa että markkinointiviestinnän tekemisessä”, kertoo Dagmarin toimitusjohtaja Tuula Kallio.

– Odotamme, että jatkossa yrityskumppaneiden rooli kasvaa toimintamme mahdollistamisessa ja tukemisessa merkittävästi. Tavoitteenamme on rakentaa 4-5 pitkäaikaista strategista kumppanuutta, joiden myötä tulemme mahdollistamaan myös uusien professuurien rahoittamisen, kuvaa Markkinoinnin laitoksen johtaja, professori Henrikki Tikkanen.

Lisätiedot:
Vieraileva professori Pekka Mattila, pekka.mattila@aalto.fi
Dagmarissa toimitusjohtaja Tuula Kallio, tuula.kallio@dagmar.fi