Dagmar

Dagmar kiittää luottamuksesta (24.1.2002)

MTL on kerännyt ja julkistanut mediatoimistojen viime vuoden laskutusluvut. Laskutus putosi keskimäärin saman verran kuin mediamainonta eli n. 6 %. Dagmarin laskutus putosi hieman keskitasoa vähemmän eli 4,9 %. Dagmar pärjäsi viime vuonna hyvin myös mielikuvatasolla.

Marketing Radar haastatteli viime vuoden lopulla 342 mainostajaa mediatoimistojen mielikuvista. Mainostajien mielestä Dagmar on tunnetuin ja halutuin yhteistyökumppani, kuten aikaisempinakin vuosina. Asioimishalukkuus kouluarvosanalla oli 8.0, kun seuraava toimisto sai kouluarvosanan 6.4.

Mainostajat pitivät kolmena tärkeimpänä mediatoimiston valintaperusteena henkilökunnan ammattitaitoa, erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen esittämistä ja kykyä neuvotella edulliset mediahinnat. Näissä kaikissa ominaisuuksissa Dagmar arvioitiin muita mediatoimistoja paremmaksi. Dagmaria pidettiin myös taitavimpana markkinoinnin kokonaissuunnittelussa, asiakkaan toimialan erityspiirteiden ymmärtämisessä, mediaratkaisujen luovuudessa, luovan ratkaisun sijoittamisessa mediaan sekä tutkimustiedon ymmärtämisessä ja osaavan tutkimusavun tarjoamisessa.

Mainostajat arvioivat Dagmarin kasvattavan liikevaihtoaan muita mediatoimistoja enemmän seuraavan vuoden aikana, joten luottamus Dagmarin liiketoiminnan kehitykseen tuntuu vahvalta.

Kiitämme luottamuksesta ja lupaamme työskennellä niin, että olemme jatkossakin sen arvoisia.

Mediatoimistojen kalenterivuoden laskutus 2001
Mediatoimistot 000 euroa muutos-% v. 2000-2001
Oy Dagmar Ab 160 283 -4,9
OMD Finland Oy 88 021 -22,9
Oy Carat Finland Ab 82 350 -9,6
MediaCom 49 633 26,1
Pool Media International Oy, PMI 49 032 -0,8
Oy Mediakompetens Finland Ab 14 033 21,5
CIA Mediamarketing 10 693 -7,8
MindShare Finland Oy 9 570 16,1