Dagmar

– Markkinoijille kehitetyt mediakoulutukset ovat aina räätälöityjä eli kartoitamme ensin kunkin markkinoijan tarpeet ja kiinnostuksen kohteet, kertoo asiakkuusjohtaja Anna-Riikka Hovi. – Koulutuksen aikana markkinoijat saavat tuoretta tietoa kuluttajakäyttäytymisen muutoksista, media-alasta ja sen kehityksestä, oman toimialan mediakäytön trendeistä niin meillä Suomessa kuin maailmalla, mediavalinnoista ja niihin liittyvästä terminologiasta sekä medioiden tehon mittauksesta.

Mediakoulutuksen kesto vaihtelee tarpeen mukaan puolesta päivästä päivään, ja se voi sisältää myös syvempää tietoa markkinoijalle tärkeästä mediaryhmästä, alueesta tai kohderyhmästä. Koulutus sopii markkinointiosastolle, uusille yhteyshenkilöille tai esimerkiksi myyntiverkostolle. Myös kansainvälisille myyntiorganisaatioille voidaan järjestää räätälöityä koulutusta yhteistyössä paikallisten partnereiden kanssa.

Digimediakoulutukset

Hovin mukaan markkinoijat ovat tällä hetkellä erityisen kiinnostuneita digimedian mahdollisuuksien ymmärtämisestä sekä omalle toimialalle sopivien ratkaisujen löytämisestä.

– Olemme kehittäneet näitä tarpeita varten kaksi erilaista koulutuspalvelua. Digikatsauksissa valotamme kuluttajien tätä päivää ja tulevaisuutta digimaailmassa, esimerkiksi yhteisöjen vaikutusvaltaa ja kuluttajien mahdollisuuksia osallistua sisällöntuotantoon ja markkinointiin. Digiworkshopit sisältävät digikatsauksen, mutta sen lisäksi niissä haastetaan osallistujat hyödyntämään digitaalisia kanavia entistä tehokkaammin, monipuolisemmin ja luovemmin.

Digiworkshopeissa pureudutaan tutkimustiedon, case-esimerkkien ja keskustelujen kautta markkinoijan toimialaan ja kohderyhmiin.

– Monien koulutusten ongelmana on se, että niiden aikana kehitetyt loistavatkin ideat saattavat jäädä ”ilmaan” ja kiireisten työpäivien jalkoihin. Digiworkshopin aikana kehitämme yhdessä konkreettisen toimintasuunnitelman, johon kirjaamme ideat, kehitysalueet ja vastuuhenkilöt. Jo senkin vuoksi olisi tärkeää, että kaikki yhteistyötahot olisivat mukana.

Digimediakoulutukset sopivat asiakkaan tarpeista riippuen markkinointi- ja viestintäosastoille, verkkosivuston sisällöstä ja sähköisestä asioinnista vastaaville sekä yhteistyökumppaneille, kuten mainostoimistoille.

Media Professional -koulutukset

– Media Professional -koulutusten tavoitteena on kehittää uusien mediamyyjien mediaosaamista ja tehdä medioista vahvemmin partnereita. Kun omat mediat, kilpailijoiden tarjonta ja asiakkaiden tarpeet ovat syvemmin hallussa, mediamyyjillä on laajempi kokonaiskäsitys asioista ja he pääsevät paremmin mukaan ideoimaan kullekin markkinoijalle sopivia ratkaisuja, perustelee Hovi.

Dagmar Media Professional l -koulutuksessa osallistujat saavat kuulla tärkeimmät asiat media-alasta, mediavalinnoista ja medioiden tehon mittauksesta. Päivän aikana muodostuu kokonaiskuva siitä, mihin oma media ja sen vahvuudet/heikkoudet mediakentässä sijoittuvat sekä mistä toimialalla puhutaan. Koulutus sopii uusille mediamyyjille sekä jo pidemmän aikaa alalla työskennelleiden tietojen päivitykseen.

Dagmar Media Professional II -koulutukseen osallistujat haastetaan miettimään mediamyyntiä useilta kanteilta, asiakkaan kohderyhmä, tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Päivän aikana käydään läpi kuluttajakäyttäytymisen ja median käytön muutosta sekä monimediallisia kohtaamisia muun muassa esimerkkien ja yhteisen case-tehtävän avulla. Koulutus sopii kokeneemmille mediamyynnin ammattilaisille sekä jatkokurssina Media Professional I -koulutukseen osallistuneille.

Media Professional -koulutusta on mahdollisuus saada myös räätälöitynä oman myyntiorganisaation tarpeiden mukaan. Koulutus voi sisältää esimerkiksi syvempää tietoa tietystä mediaryhmästä, alueesta tai kohderyhmästä.