Ritva Linden

Tekojen vaikutukset tulokseen

Dagmar Marketing Dashboard on markkinoijan tarpeisiin räätälöity ratkaisu markkinoinnin tuloksellisuuden hallintaan. Tavoitteena on osoittaa yhteyksiä markkinointiviestinnän toimenpiteiden ja liiketoiminnan tulosten välillä. Dashboardiin valitaan selittävä muuttuja (mediapanostustiedot) sekä selitettävä muuttuja (esim. asiakasvirta, myynti, verkkosivun kävijät) ja seurataan niiden välistä dynamiikkaa. Keskeisistä mittareista tehdään ROI-mittarit eli esimerkiksi myynnit/mediainvestoinnit-tunnusluvun kehitystä seurataan nopeusmittaristolla.

Saatavilla missä ja milloin vain

Koska käyttöliittymä on internetissä, työkalu on aina saatavilla. Palvelu toimii ”Software as a Service”-periaatteella, joten sen käyttö on vaivatonta ja edullista, eikä edellytä muutoksia markkinoijan omaan IT-infrastruktuuriin. Käyttäjillä on omat henkilökohtaiset tunnukset verkkokirjautumiseen. Järjestelmään voidaan luoda eri käyttäjäryhmiä (esim. markkinointi, ylin johto, eri maaorganisaatiot), joilla on tarvittaessa myös erilaiset näkymät tietosisältöihin.

Selkeitä koontinäkymiä

Seurannan suosittelemme rakentamaan niin, että se sisältää erilaisia koontinäkymiä. Etusivunäkymästä on hyvä suunnitella mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä; seurataan esimerkiksi kokonaismyyntejä, -kävijöitä, -keskustelujen määrää sekä totaalipanostuksia. Muissa näkymissä voidaan raportoida hieman tarkemmin esimerkiksi myyntikanavakohtaisia tuloksia verrattuna mediainvestointeihin. Trackingistä mukaan kannattaa ottaa keskeisimmät tunnusluvut, joiden koetaan reagoivan markkinointiviestinnän toimenpiteiden kanssa tai jotka ovat muuten liiketoiminnan kannalta keskeisiä, kuten mainonnan muistaminen, preferenssi tai jokin imagoattribuutti.

Vaivatonta visualisointia

Valmiiksi määritellyt kuvaajat päivittyvät automaattisesti aina kun uutta tietoa tulee järjestelmään, mutta käyttäjä voi halutessaan myös itse luoda helposti omia kuvaajia. Tieto siirtyy järjestelmässä mahdollisimman automaattisesti visuaaliseen muotoon. Käyttäjät eivät kuitenkaan koskaan ole pelkän Dashboard-työkalun varassa: tarvittaessa jo valmiiksi PowerPoint-tyyliset kuvaajat on helppo siirtää Dashboardista suoraan PowerPointiin tai kuvaajien taustalla oleva tieto suoraan Excel-taulukoiksi – myös puhdas raakadata on saatavilla muokattavaksi muita käyttötarkoituksia varten.

Tukea tulokselliseen toimintakulttuuriin

Dagmar Marketing Dashboard on yksi ikkuna kaikkiin olennaisiin markkinoinnin mittareihin. Olennaisen tiedon löytyminen yhdestä paikasta nopeasti visuaalisessa muodossa säästää aikaa, jonka voi käyttää entistä parempien analyysien tekemiseen. Parhaimmillaan Dashboard-työkalun rakentaminen ja käyttö auttavat koko markkinointiorganisaatiota omaksumaan strategisia tavoitteita ja luomaan aidosti tuloksellisuuteen tähtäävään toimintakulttuurin.

Lue myös: Dagmar Marketing Dashboard, osa 1

Saammeko auttaa sinun organisaatiotasi markkinoinnin tuloksellisuuden osoittamisessa? Kysy lisää Dagmar Marketing Dashboardista:

tutkimuspäällikkö Ritva Lindén, ritva.linden(at)dagmar.fi
senior client director, Tomi Härmä, tomi.harma(at)dagmar.fi