Dagmar

Marketing Radarin marras-joulukuussa tekemässä mediatoimistotutkimuksessa haastateltiin henkilökohtaisesti 93 mainospäättäjää, jotka työskentelevät noin 300:ssa eniten mainostavassa yrityksessä. Näistä päättäjistä 98 prosenttia tunsi Dagmarin vähintään nimeltä ja noin joka toinen erittäin tai melko hyvin. Tunnettuudessa on suuri ero muihin mediatoimistoihin, sillä erityisesti pienten toimistojen kohdalla vastaavat luvut jäävät hyvin alhaisiksi.

Dagmar sai hyvän arvosanan mainostajilta myös asioimishalukkuudessa. Jopa neljä kymmenestä haastatellusta (Dagmarin ainakin nimeltä tuntevasta) antoi Dagmarille kouluarvosanan kymmenen tai yhdeksän.

– Erityisen ylpeä olen siitä, että toimistomme saa huippuarvosanan henkilökunnan ammattitaidossa, toteaa Dagmarin toimitusjohtaja Tuula Kallio. – Toinen selkeä vahvuutemme on tutkimusosaaminen. Ammattitaidon ja tutkimuksen rooli korostuu kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mediakulutuksen muuttuessa – näkemyksellisyys ja uudet ratkaisut syntyvät yhdistämällä näitä molempia.

Mainostajien tulevaisuuden näkemyksiä mediatoimistojen menestymisestä peilattiin uudella kysymyksellä. Heitä pyydettiin arvioimaan, missä asemassa he uskovat eri toimistojen olevan viiden vuoden päästä. Mainostajista (toimiston ainakin nimeltä tuntevista) vain yksi prosentti arvioi Dagmarin menestyvän tulevaisuudessa keskivertoa heikommin ja vain seitsemän prosenttia uskoi yrityksen olevan viiden vuoden päästä korkeintaan keskikastin perustoimisto. Kolme prosenttia ei osannut ottaa asiaan kantaa ja loput eli yhdeksän kymmenestä näkee toimiston Suomen menestyvimpien toimistojen joukossa tai vähintään keskivertoa parempana. Minkään muun toimiston menestykseen ei uskottu samassa määrin.

Tutkimuksessa selvitettiin myös mediatoimistojen kilpailuttamista. Selvitys vahvistaa Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton vuonna 2005 tekemää kyselyä: mediatoimistot ovat pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. MTL:n mukaan mediatoimistojen asiakassuhteista lähes puolet on kestänyt yli viisi vuotta. Marketing Radarin uuden tutkimuksen mukaan suurin osa mainostajista ei ole aikeissa vaihtaa mediatoimistoa.

Kallion mielestä mediatoimistot voivat olla alana ylpeitä siitä, että ne kykenevät rakentamaan pitkäaikaisia yhteistyösuhteita.

– Tämä kertoo myös toimistojen uusiutumiskyvystä. Asiakkaamme kaipaavat konsultointia digimedian hyödyntämisessä, markkinoinnin ROI-mittareissa ja kansainvälisen medianäkyvyyden johtamisessa.  Panostamme paljon juuri näiden alueiden työkaluihin ja osaamiseen. Rekrytoimme syksyn aikana erityisesti digipuolelle useita kovatasoisia ammattilaisia varmistaaksemme palvelukykymme. Tuija Wikström on äitiyslomalta palattuaan ottanut suunnittelujohtajana erityisen vastuun tästä alueesta, ja uskomme löytävämme yhä parempia tapoja integroida uusia keinoja markkinoinnin kokonaispalettiin.

Lähde:
Marketing Radar: Mediatoimistotutkimus 2006.

? Näyte muodostettiin vuoden 2005 Adexin mediapanostuksiltaan noin kolmensadan suurimman mainostajan joukosta.
? Vastaajina yrityksistä olivat henkilöt, jotka päättävät Media- ja mainostoimistopalveluiden ostosta.
? Haastatteluja tehtiin yhteensä 93 kpl ja ne toteutettiin henkilökohtaisesti marras-joulukuussa 2006.