Dagmar

Markkinointiviestintäalan yritysten kokoaminen samaan vertailutaulukkoon myyntikatteiden suhteen on perusteltua: eri toimijoiden tarjoamat palvelut lähestyvät osin toisiaan. Yhtenä esimerkkinä tästä ovat mediatoimistojen tarjoamat yhä monipuolisemmat konsultointi-ja analysointipalvelut.

SEK&GREY oli suurin markkinointiviestintäalan yritys viime vuonna, Dagmar kakkonen ja TBWA/PHS kolmonen.

– Vaikuttavuuden pelisäännöt ovat muuttuneet ja mainostajat toivovat yhä enemmän myyntiä kasvattavia konsultointi-ja tutkimuspalveluita toimistoltaan. Vastataksemme tähän haasteeseen olemme perustaneet neljä uutta yksikköä. Jo nyt on konsultointipalveluiden osuus asiakastuotoistamme kolmekymmentä prosenttia ja kysyntä on vahvassa kasvussa, kertoo Dagmarin toimitusjohtaja Tuula Kallio.

Mediatoimistoalalla viides perättäinen kasvun vuosi

Mediatoimistojen roolista kertoo se, että ala kasvoi jo viidettä vuotta. Toimistojen liikevaihto oli viime vuonna 616 miljoonaa euroa, joka on 5,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Mediatoimistojen liikevaihdot kuvaavat toimistojen roolia merkittävinä median ostajina.

Dagens Median mukaan ovat mediatoimistomarkkinat Pohjoismaissa kasvaneet yli 40 % viiden viime vuoden aikana, joten myös naapurimaissa on toimistojen palveluilla ollut kysyntää.

– Starcomin on ennustettu olevan Ruotsin suurin mediatoimisto viime vuonna. Vuonna 2006 olivat Mediaedge:cia ja Starcom liikevaihdoiltaan yhtä suuret. Sikäläisissä toimistoissa on myös panostettu digitaaliseen osaamiseen, ja lisäksi vahvasti kommunikaatiostrategioihin,  Kallio esimerkittää.

Suomen mediatoimistokenttä nousi myyntikatteella mitattuna vuonna 2007 kaikkiaan 33,9 miljoonaan euroon, ja kasvua tässä oli 4,4 %. Suurimmat miinukset ja plussat olivat jälleen pienten toimistojen kohdalla. Dagmarin markkinaosuus yhteenlasketusta myyntikatteesta oli 33,6 %. Myyntikate (liikevaihto vähennettynä ostoilla) koostuu tutkimus-, mediasuunnittelu- ja konsultointityöstä sekä mainostajasopimuksiin liittyvistä palvelupalkkioista.

Mediatoimistot ennustavat, että kun vaikuttavuuden pelisäännöt muuttuvat, toimistot saavat uusia asiakkaita.

– Vähittäiskauppa ja ketjuorganisaatiot ovat jo ottaneet toimiston entistä vahvemmin tuekseen. Digitaaliset mahdollisuudet mietityttävät useita, samoin tarve selvittää omien asiakkaiden valintakäyttäytymistä ja tarpeita kasvaa. Kansainvälistyvät suomalaisyritykset etsivät uusia kohderyhmiä ja teettävät markkinakartoituksia eri maissa. Työvoimapulasta kärsivät yritykset pohtivat uusia rekrytointitapoja. Kaikki edellä mainitut tekijät osaltaan lisäävät mediatoimistojen palvelujen kysyntää, Kallio jatkaa.

– Oma lukunsa ovat myös markkinointibudjettien optimointia tarvitsevat markkinoijat. Kun yritysten omat tutkijajoukot ovat pienentyneet, on mediatoimistojen tutkimusammattilaisista tullut korvaamattomia.

Mediatoimistojen liikevaihdot ja myyntikatteet vuonna 2007

Liikevaihto (1 000€)   Myyntikate (1 000€)
Dagmar Oy  169 045  11 401
Carat Finland Oy  112 914    5 282
OMD Finland Oy    78 486    3 665
Happi Mindshare    64 937    2 940
Mediacom Oy    53 199    2 925
Pool Media International Oy    40 653    2 063
Mediaedge:cia Finland Oy    33 739    1 497
Vizeum Oy    27 195    1 180
PHD Finland Oy    20 165       935
Toinen Helsinki Oy    15 500    2 050

Markkinointiviestintäalan 10 suurinta yritystä Suomessa vuonna 2007

Myyntikate (1 000€)
 SEK&GREY  14 022
 Dagmar Oy  11 401
 TBWA/PHS  10 455
 Endero Oy    9 104
 Publicis Helsinki    8 410
 Hasan&Partners Finland Oy    7 152
 Bob Helsinki Oy    6 400
 TEQUILA/PHS    5 690
 Evia Oyj    5 599
 Grey Direct&Digital    5 445

Lähde: MTL