Dagmar

Ykkönen asioimishalukkuudessa

Mediatoimistotutkimus tehtiin yhdeksännen kerran mainostoimistotutkimuksen yhteydessä. Marketing Radar haastatteli 250 mainostajaa loka-marraskuussa 2004 ja selvitti heidän mielipiteitään ja näkemyksiään eri mediatoimistoista. Tutkimuksessa olivat mukana 5 pääkaupunkiseudulla toimivaa mediatoimistoa.

Lähes puolet mainostajista tuntee Dagmarin erittäin tai melko hyvin, kokonaistunnettuuden ollessa 96 %. Asioimishalukkuudessa etumatka muihin mediatoimistoihin säilyi suurena, Dagmarin saama arvosana on 7,8 ja seuraavaksi asiointihalukkuudessa yltävä toimisto saa tyytyä kokonaista numeroa pienempään lukuun. Lisäksi Dagmarin omat asiakkaat ovat kaikkein innokkaimpia asioimaan omassa mediatoimistossaan, heidän kohdallaan saa asioimishalukkuus arvosanan 8,8.

Mediatoimisto strategisena yhteistyökumppanina

Dagmar saa toimistoista parhaimmat tulokset monissa strategista markkinointiviestintää tukevissa ominaisuuksissa. Asiakkaiden strategioiden ja tavoitteiden ymmärtäminen, markkinoinnin kokonaissuunnittelun osaaminen, osaava tutkimuspalvelu, asiakkaan toimialan erityispiirteiden ymmärtäminen ja henkilökunnan korkea ammattitaito saavat kiitosta niin toimistoa tuntevilta kuin omilta asiakkailta. Suurimmat erot muihin mediatoimistoihin verrattuna syntyivät henkilökunnan ammattitaidossa ja tutkimustiedon ymmärtämisessä.

– Haluamme olla mukana kehittämässä asiakkaidemme markkinointiviestinnän tehokkuutta kokonaisvaltaisesti. Ei riitä, että pystyy tarjoamaan osaavaa tutkimusapua, tietoa on myös pystyttävä jalostamaan markkinoinnin suunnittelua tukevaan muotoon. Esimerkiksi kohderyhmätiedon lisäämiseen ja markkinointiviestinnän tehon mittaamiseen on olemassa monia hyviä työkaluja, muistuttaa toimitusjohtaja Tuula Kallio.

Jatkuva kehittyminen menestyksen avaimena

Dagmaria pidetään tutkimuksen mukaan kehittyvimpänä mediatoimistona. Mediatoimiston kehittyminen on luonnollisesti vahvassa yhteydessä henkilökunnan osaamisen kehittymiseen.

– Olemme panostaneet strategiaosaamisen lisäksi paljon digimediasuunnitteluun ja laajentaneet osaamistamme myös ns. perinteisten medioiden ulkopuolelle. Erityisosaajilla on meidän kokoisessa yrityksessä myös tarpeeksi kavereita sparraamiseen  – osaamisen kehittyminen vaatii aina vuorovaikutusta, kertoo Tuula Kallio.  –  Kokonaisvahvuutemme on jo 120 henkeä.

 

Ammattitaito ratkaisee mediatoimistovalinnan

Mediatoimistotutkimuksessa selvitettiin myös tärkeimmät mediatoimiston valintaan vaikuttavat valintaperusteet. Ylivoimaisesti tärkeimpänä perusteena pidetään ammattitaitoa, kokonaisnäkemystä ja -osaamista.

– Tuloksessa ei ole tältä osin mitään yllättävää, mutta siinä on, että vähiten tärkeänä tekijänä pidetään hyviä kansainvälisiä suhteita, kokonaispalvelun monipuolisuutta ja muiden antamia suosituksia hyvästä yhteistyökumppanista.

– Tänä päivänä mainostajat pitävät itsestään selvänä, että kaikilla toimistoilla on hyvät kansainväliset verkostot. Vahvuutenamme on riippumattomuus toimia asiakkaan kannalta parhaiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja mikä olisikaan parempi tapa saada tietoa hyvästä mediatoimistosta kun saada vinkki tuttavalta, toteaa Tuula Kallio.