Dagmar

Kun ihminen vangitaan mielipiteensä vuoksi, häntä kidutetaan, hänet tuomitaan kuolemaan tai hän ”katoaa”, Amnesty aktivoi 85 000 tukijaa kattavan pikavetoomuskirjoittajien verkostonsa. Näin ihmisoikeusloukkauksesta vastuussa oleville henkilöille alkaa virrata kaltoin kohdellun puolesta tuhansia vetoomuksia ympäri maailman.Vetoomusten lähettäminen on ollut Amnestyn keskeinen toimintamuoto jo vuodesta 1961 lähtien. Antamalla oman nimensä vetoomukseen meistä jokainen voi vaikuttaa sekä yksittäisen ihmisen kohtaloon että koko maailman ihmisoikeustilanteen paranemiseen.

Nopeuttaakseen ja tehostaakseen vetoomusten lähettämistä Amnesty on kehittänyt tekstiviesteihin perustuvan pikavetoomusverkoston. Siihen kuuluville lähetetään parikymmentä vetoomuspyyntöä vuodessa. Vastaamalla tekstiviestiin tukija ”allekirjoittaa” vetoomuksen. Kaikki allekirjoitukset kerätään Amnestyn toimistolla nimilistaksi, joka lähetetään mahdollisimman nopeasti vetoomuksen kohteeseen.

– Nyt kun viemme vetoomuksen matkapuhelimeen, toivomme tavoittavamme paljon sellaisia ihmisiä, joille laajempi osallistuminen ihmisoikeustyöhön ei esimerkiksi työkiireiden tai perheen takia ole mahdollista, kertoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson. – Ilman Dagmarin suurenmoista pro bono -työtä mediatilan hankkimisessa ja mediasuunnittelussa viesti vetoomuksistamme tavoittaisi harvempia kuin mitä nyt tulee tapahtumaan. Dagmarin mukanaolo on sekin ihmisoikeusteko.

Tuntemalla nykyiset jäsenet tunnistaa tulevat

Dagmar ryhtyi suunnittelemaan kevään tukijahankintakampanjaa tutkimalla ensin nykyistä tukijakuntaa.

– Kun tiedämme, millaiset ihmiset muodostavat Amnestyn 45 000 hengen tukijarekisterin Suomessa, pystymme optimoimaan viestien kohdentamisen samankaltaisille ihmisille, joiden joukossa potentiaali on suurin. Tieto auttaa myös ymmärtämään, miten nykyisille tukijoille kannattaa puhua palvelusta, kertoo Communications Planning Director Paula Hernetkoski.

Tukijakunnan profiilista saatiin vahva kuva yhdistämällä tukijarekisterin tiedot Fonectan Ostokäyttäytymisluokituksen avulla TNS Atlas -tietokantaan. Ostokäyttäytymisluokitus pohjautuu paitsi TNS Atlas-tutkimustietoon myös Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen tietoihin suomalaisista.

Analyysin pohjalta kampanja voidaan suunnitella kohderyhmän parhaiten tavoittavalla ja puhuttelevalla tavalla, niin mediavalintojen kuin luovien toteutustenkin suhteen.

Vetoomukset tuottavat tulosta

Amnesty julkaisee vuosittain yli 300 pikavetoomusta, joista keskimäärin joka seitsemäs johtaa toivottuun lopputulokseen. Vetoamalla voi siis todella vaikuttaa – ja nyt yhä helpommin.

Amnestyn pikavetoomusverkostoon  voi kuka tahansa liittyä kirjoittamalla tekstiviestiin VETOOMUS LIITY ja oman nimensä, sekä lähettämällä viestin numeroon 173 175.
Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jolla on 2,8 miljoonaa tukijaa 50 maassa ympäri maailman. Amnesty International viettää 50-vuotisjuhliaan toukokuussa 2011. Lisätietoja Amnestyn toiminnasta ja tekstiviestivetoomusverkostosta www.amnesty.fi