Tuula Kallio

TNS Radarin tekemässä tutkimuksessa mitattiin kymmenen mediatoimiston tunnettuutta ja mielikuvia suurimpien mainostajien keskuudessa. Dagmar ja Carat ovat edelleen Suomen tunnetuimmat mediatoimistot.Niitä, jotka tunsivat toimistoa vähintään jonkin verran, pyydettiin arvioimaan toimiston osaamista eri tekijöiden suhteen. Vain suurimpien toimistojen – Dagmarin, Caratin, OMD Finlandin ja Happi Mindshare Finlandin – osalta oli vastaajajoukossa riittävän suuri määrä toimiston tuntevia, jotta näin yksityiskohtaisia vastauksia oli mahdollista analysoida luotettavalla tasolla. Dagmarin kohdalla tuloksia voidaan tarkastella myös omien asiakkaiden osalta.

Kokonaisnäkemys, ratkaisuvaihtoehdot, ostamisen osaaminen

Markkinoijat odottavat nyt mediatoimistoltaan henkilökunnan korkean ammattitaidon lisäksi kykyä esittää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja asiakkaan ongelmiin perehtymistä. Myös mediahintojen neuvottelutaito on edelleen tärkeimpien vaatimusten joukossa.
Dagmarin asiakkaiden kohdalla korostuvat nämä samat odotukset. Muita useammin he haluavat mediatoimistoltaan myös kokonaisvaltaista ja strategista kanavasuunnittelua, oman toimialansa erityispiirteiden hahmottamista ja tutkimustiedon ymmärtämistä. Henkilökunnan korkea ammattitaito on myös tärkeyslistan kärjessä aiempien vuosien tapaan.

Omien asiakkaiden palaute lämmittää

Toimitusjohtaja Tuula Kallion mukaan Dagmarissa iloitaan menestyksestä mielikuvatasolla yleisesti, ja aivan erityisesti siitä, kuinka omat asiakkaat kokevat saamansa palvelun.

– Asiakkaittemme kokemukset ovat kauttaaltaan vielä paljon korkeammalla tasolla kuin yleinen mielikuva.

Kaikkein eniten Dagmarin asiakkaat kiittävät ammattitaitoista henkilökuntaa, joustavaa palvelua ja kykyä neuvotella edulliset mediahinnat.

– Erityisen hyvältä tuntuu asiakkaiden tunnustus strategisesta kanavasuunnittelusta ja erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen esittämisestä, joihin olemme paljon panostaneet muun muassa digiosaajiemme, luovien työskentelytapojen ja Consumer Insight -ajattelumme avulla.

Kestäviä mediatoimistosuhteita

Mediatoimistojen yleistä mielikuvaa mitattiin kysymällä, mitä toimistoja markkinoijat kutsuisivat mukaan, jos kilpailuttaisivat mediatoimistoja nyt. Kaikkein useimmin mainostajat kutsuisivat mukaan Dagmarin, toiseksi ja kolmanneksi useimmin Caratin ja OMD:n.

Kilpailutuksiin kutsumista mittaava kysymys heijastaa toimistojen suosituimmuutta. Mediatoimistoja ei kilpailuteta kovinkaan usein, lähes kahdella kolmesta on yhteistyö nykyisen toimiston kanssa kestänyt yli kolme vuotta.

Lähde: TNS Radar: Mediatoimistotutkimus 2008

Näyte muodostettiin vuoden 2007 Adexin mediapanostuksiltaan noin neljänsadan suurimman mainostajan joukosta. Vastaajina yrityksistä olivat henkilöt, jotka päättävät media- ja mainostoimistopalveluiden ostosta. Haastatteluja tehtiin yhteensä 96 kpl ja ne toteutettiin henkilökohtaisesti marras-joulukuussa 2008.