Dagmar

Aalto-yliopiston ja Dagmarin yhteistyössä toteuttama tutkimus “Differing everydays: Planning and emergence in contemporary mundane routines” laajentaa ymmärrystä suomalaisten nuorten arjesta ja kartoittaa median roolia.

– Lähtökohtana oli oppia ymmärtämään kohderyhmää, jonka tavoittaminen perinteisen median kautta voi olla haastavaa. Halusimme selvittää erityisesti, kuinka suuri rooli rutiineilla ja toisaalta suunnitelmallisuudella on kuluttajan arjessa, kertoo Karolus Viitala.

Tutkimus toteutettiin videomuodossa. Viitala tallensi kaupunkilaisnuorten arkipäivää puolen vuoden ajan. Tutkimusta ohjasi vieraileva professori Pekka Mattila.

Mattilan mukaan tutkimus osoittaa, että koskaan ei ole liian myöhäistä tavoittaa kuluttajaa ja vaikuttaa häneen.

– Moni toimii yleensä hetken mielijohteesta ja tarttuu sen hetkiseen parhaaseen vaihtoehtoon. Nuorten kuluttajien lojaalius ei ole tänä päivänä enää itsestäänselvyys.

Palkittu videotutkimus on osa Aalto-yliopiston MediaMark-hanketta, jonka tavoitteena on jäljittää median kulutusta ja sen muutosta digitaalisten kanavien vahvistaessa asemiaan.

– Kuluttajat ovat jatkuvasti ostopäätösten äärellä. Nykyteknologian myötä kuluttajan vapaa- ja työaika limittyvät ja perinteiset ajattelumallit ‘oikeasta ajasta’ viestiä kuluttajalle eivät enää välttämättä päde, toteaa hanketta koordinoiva Elina Koivisto Aalto-yliopistolta.

Jo 43. kerran järjestetty Association for Consumer Research-konferenssi on tärkein kuluttajatutkimuksen kansainvälinen konferenssi. Se kerää vuosittain yhteen alan parhaita tutkijoita sekä markkinointitieteen merkittävimpien lehtien päätoimittajia eri puolilta maailmaa.

Tietoa videografiasta

Videografisin menetelmin tuotetaan ‘akateemisia dokumenttielokuvia’. Niiden avulla voidaan kuvata ihmisten arkea rikkaammin ja havainnollisemmin kuin perinteisellä tekstipohjaisella raportoinnilla. Video mahdollistaa erityisesti osallistuvan tutkimuksen tuoden esille tilojen ja tarjoomien merkitystä kulutuskäytännöille. Videon avulla voidaan jakaa kokemuksia läheisesti katsojan kanssa. Tämänkaltainen tutkimustieto on erityisen hyödyllistä esim. tuote- ja palvelukehityksessä.

Katso trailerit