Dagmar

Subkomitean nimellä toimiva ryhmä valvoo ja kehittää ulkomainonnan tutkimusta sekä ottaa tarvittaessa kantaa ohjeiden ja sääntöjen tulkintoihin.

Ryhmä on koottu henkilöistä, joilla on ulkomainonnan vahvaa asiantuntemusta sekä aito kiinnostus kehittää ulkomainonnan tutkimusta.

Subkomitea kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ulkomainonnan haasteista ja tarpeista sekä Outdoor Impact -tutkimuskokonaisuuden kehittämisestä. Tarvittaessa ryhmä antaa myös objektiivisen kannanoton mahdollisissa tulkinnanvaraisissa tilanteissa.

Subkomitea on täysin riippumaton asiantuntijataho, jonka kannanottoihin Outdoor Finland tai sen jäsenyritykset eivät voi vaikuttaa.

Lisää aiheesta