Dagmar

Dagmar on tarjonnut tutkimuspalveluja 1980-luvun puolivälistä alkaen. Kasvun ja kehityksen keskellä ei ole kuitenkaan unohdettu pienempiä yrityksiä.

– Pienten ja keskisuurten yritysten tiedontarpeet ovat usein hyvin samansuuntaiset kuin suurempien yritysten, vain mittakaava on eri, vertaa yksikönjohtaja Tomi Härmä. – Pk-yritysten markkinoinnin suunnittelussa on otettava huomioon samat asiat kuin suurillakin yrityksillä: ketkä ovat potentiaalisimpia asiakkaita, mitä he ajattelevat yrityksestä ja kuinka heitä on paras lähestyä.

Tieto lisää tehoa

Dagmar on kehittänyt pk-yrityksille tutkimuskokonaisuuksia, jotka voidaan toteuttaa helposti ja nopeasti, ja siten myös kustannustehokkaasti.

Tarjolla on muun muassa brändin tilaa luotaavia tracking- ja bränditutkimuksia sekä mainonnan toimivuutta mittaavia AdWiser-kampanjatutkimuksia.

Erilaiset kohderyhmäanalyysit niin kuluttaja- kuin päättäjäkohderyhmistä auttavat tehostamaan mainonnan vaikuttavuutta. Mitä syvemmin kohderyhmien elämä tunnetaan, sitä varmemmin viesti voidaan rakentaa kohderyhmää paremmin puhuttelevaksi.

Myös erilaiset katsaukset markkinatilanteesta tai ajankohtaisista asioista kilpailijakentässä ovat pk-sektorin yrityksiä kiinnostavaa tietoa, jota on vaikea saada selville omista lähteistä.

Tutkimusmalli tarpeen mukaan

Pk-sektorin tutkimustarpeita kartoittanut tutkimuspäällikkö Tarja Mikkonen-Haavisto kiteyttää pieniä ja keskisuuria asiakkaita eniten mietityttäneen ongelman:

– Markkinatutkimuksissa tutkimusprojektin hintaan vaikuttavat eniten vastaajamäärä ja se kuinka pitkälle tutkimusmallit on konseptoitu. Dagmarin pitkällä kokemuksella on ollut mahdollista löytää eri tarpeisiin parhaat tutkimusmallit, joita voimme tarjota pk- asiakkaillekin järkevään hintaan.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä:

Tutkimuspäällikkö Tarja Mikkonen-Haavisto (09) 6930 190
tarja-mikkonen-haavisto(at)dagmar.fi

Yksikön johtaja Tomi Härmä (09) 6930 818
tomi.harma(at)dagmar.fi