28.03.2008 / Uutisarkisto

Dagmarin tutkimuspalveluja myös pk-yrityksille

Dagmar Insight&Implementation-yksikköön kuuluvat kuluttajakäyttäytymistä, brändin ja markkinointiviestinnän tilaa tutkivat palvelualueet  ovat räätälöineet tutkimustarjontaansa myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Kohderyhmäanalyysit, kilpailijatieto, mainonnan toimivuus tai brändin tila asiakkaiden mielissä on siis mahdollista selvittää olipa yrityksen koko mikä tahansa.
Author

Dagmar

Dagmar on tarjonnut tutkimuspalveluja 1980-luvun puolivälistä alkaen. Kasvun ja kehityksen keskellä ei ole kuitenkaan unohdettu pienempiä yrityksiä.

– Pienten ja keskisuurten yritysten tiedontarpeet ovat usein hyvin samansuuntaiset kuin suurempien yritysten, vain mittakaava on eri, vertaa yksikönjohtaja Tomi Härmä. – Pk-yritysten markkinoinnin suunnittelussa on otettava huomioon samat asiat kuin suurillakin yrityksillä: ketkä ovat potentiaalisimpia asiakkaita, mitä he ajattelevat yrityksestä ja kuinka heitä on paras lähestyä.

Tieto lisää tehoa

Dagmar on kehittänyt pk-yrityksille tutkimuskokonaisuuksia, jotka voidaan toteuttaa helposti ja nopeasti, ja siten myös kustannustehokkaasti.

Tarjolla on muun muassa brändin tilaa luotaavia tracking- ja bränditutkimuksia sekä mainonnan toimivuutta mittaavia AdWiser-kampanjatutkimuksia.

Erilaiset kohderyhmäanalyysit niin kuluttaja- kuin päättäjäkohderyhmistä auttavat tehostamaan mainonnan vaikuttavuutta. Mitä syvemmin kohderyhmien elämä tunnetaan, sitä varmemmin viesti voidaan rakentaa kohderyhmää paremmin puhuttelevaksi.

Myös erilaiset katsaukset markkinatilanteesta tai ajankohtaisista asioista kilpailijakentässä ovat pk-sektorin yrityksiä kiinnostavaa tietoa, jota on vaikea saada selville omista lähteistä.

Tutkimusmalli tarpeen mukaan

Pk-sektorin tutkimustarpeita kartoittanut tutkimuspäällikkö Tarja Mikkonen-Haavisto kiteyttää pieniä ja keskisuuria asiakkaita eniten mietityttäneen ongelman:

– Markkinatutkimuksissa tutkimusprojektin hintaan vaikuttavat eniten vastaajamäärä ja se kuinka pitkälle tutkimusmallit on konseptoitu. Dagmarin pitkällä kokemuksella on ollut mahdollista löytää eri tarpeisiin parhaat tutkimusmallit, joita voimme tarjota pk- asiakkaillekin järkevään hintaan.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä:

Tutkimuspäällikkö Tarja Mikkonen-Haavisto (09) 6930 190
tarja-mikkonen-haavisto(at)dagmar.fi

Yksikön johtaja Tomi Härmä (09) 6930 818
tomi.harma(at)dagmar.fi

Lisää aiheesta