Jenny Bjorklund

Aamiaisseminaariesityksen aineiston voit katsoa alla olevasta Slideshare esityksestä.

Data ja teknologiat päivittäisessä markkinoinnissa #rethinkingmarketing /Dagmar Antti Kallio ja Petri Vatanen from Dagmar

 

Mistä lähteä liikkeelle tiedolla johdetun markkinointimallin luomisessa?

Selvitä ensimmäiseksi seuraavat asiat:

  1. Mitä dataa meillä on ja mitä on mahdollista saada?
  2. Mitä teknologioita meillä on?
  3. Mitä teknologiaa ja/tai dataa meiltä puuttuu tavoitteiden saavuttamiseksi?

Pohjatyö on syytä tehdä huolella ja käyttää siihen mieluummin liikaa kuin liian vähän aikaa. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan ja kerätään olemassa oleva data yhteen eri siiloista. Samalla selvitetään, miten tietoa voidaan hyödyntää ja millaisten kumppaneiden avulla tiedosta saadaan kaikki relevantti näkemys irti. Analysoinnin jälkeen tutkitaan eri segmenttien motiivit ja liiketoiminnallinen potentiaali.

Tuottavin asiakaspotentiaali voidaan löytää ryhmästä

  1. jolla on yhteneväiset käyttäytymismotiivit
  2. jolla on relevantti rahallinen arvo
  3. jonka silmissä voimme olla uskottava tarjoaja
  4. joka ei ole sitoutunut kilpailijoihimme
  5. jossa estimoitu rahallinen potentiaali on suuri

Mallintamisen avulla voidaan etsiä korrelaatioita myyntiin ja saada selville lähtötaso, kun ryhdytään tutkimaan eri toimenpiteiden vaikutuksia.

Vasta tämän perusteellisen pohjatyön jälkeen valitaan teknologia, jonka avulla luodaan eri segmenttejä puhuttelevia hoitomalleja ja optimaalisia asiakaskokemuksia. Teknologian tulee auttaa kohdentamaan mainontaa, personoimaan sivustoja kävijän mukaan, rakentamaan yksilöllisempää asiakasmarkkinointia sekä oppimaan ja optimoimaan jatkuvalla prosessilla.

Tiedolla johtaminen on 2010-luvun keskeisimpiä termejä sekä liiketoiminnan että markkinoinnin päätöksenteossa. Lisää tietoa aiheesta löydät täältä.

Markkinointiteknologiatoimittajia on valtavasti, Dagmarin teknologia-asiantuntijat auttavat valitsemaan ratkaisun, joka vastaa myös huomisen tarpeita. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä petri.vatanen@dagmar.fi