Dagmar

Digi-tv ei vielä paljon suomalaisen elämää hetkauta (31.5.2001)

Huhti-toukokuussa tehdyn tutkimuksen mukaan 35 % vastanneista suhtautui digi-televisioon myönteisesti, 52 % neutraalisti ja 12 % kielteisesti. Tiedottamista voidaan pitää onnistuneena, sillä vain 8 %:lla ei ollut harmainta aavistusta siitä, mitä digi-tv:llä oikein tarkoitetaan.

Suomen Gallup Adin tutkimuksessa kartoitettiin 15-69-vuotiaiden suomalaisten suhtautumista digi-televisioon, digi-television hankintaan liittyviä merkki- ja ostopaikkareferenssejä, digi-televisioon liittyviä odotuksia sekä sen mainonnan huomaamista.

Vastaajista 84 % oli huomannut digi-televisioon liittyvää mainontaa ja 55 % ilmoitti tietävänsä digi-televisiosta ainakin jonkin verran. Tietämys oli yleisesti ottaen melko heikolla tasolla, mutta toisaalta, asiaa ei pidetty vielä ajankohtaisena.

Ohjelmasisällöltä toivottiin parempia mahdollisuuksia seurata omia suosikkiohjelmatyyppejä. Esimerkiksi elokuvafriikit toivoivat entistä laajempaa ja monipuolisempaa elokuvatarjontaa.

Lisätietoa toivottiin erityisesti kustannuksista, mitä tarvittavat hankinnat/muutokset tulevat maksamaan ja mitä tapahtuu lupamaksulle. Tekniikasta ja palveluista kaivattiin myös lisää tietoa.

Haastatelluilta kysyttiin myös mistä mediasta he luopuisivat viimeiseksi, jos saisivat pitää vain yhden. Televisiosta luopuisi viimeiseksi 45 %, sanomalehdestä 30 %, internetistä 15 % ja radiosta 10 % vastanneista.