Dagmar

 

Sami Salmenkivi seuraa aktiivisesti alan ilmiöitä erityisesti USA:ssa, jossa internetin hyödyntämisessä kuljetaan huomattavasti Suomea edellä. Salmenkivi on ollut mukana muun muassa digitaalisen markkinoinnin Future Marketing -tutkimusprojektissa, joka toteutettiin yhdessä Helsingin kauppakorkeakoulun, TEKESin ja suomalaisten yhteistyöyritysten kanssa.

– DigiTalikko-blogissa tavoitteeni on tuoda alan keskusteluun erilaisia näkökulmia. Keskustelun herättämiseksi saatan toisinaan kärjistää asioita ja pöllyttää vanhoja näkemyksiä hyvinkin voimakkaasti.

DigiTalikkoa ryhdytään julkaisemaan Dagmarin Luovat-blogin rinnalla. Digitaalisesta markkinoinnista kirjoitetaan jatkossa myös Mediaviestissä, mutta oma blogi tarjoaa lukijoille paremmat mahdollisuudet osallistua: kommentoimalla mielipiteitä ja ilmiöitä tai esittelemällä omia havaintoja.

Yhdysvalloissa 80 % päättäjistä seuraa blogeja.

DigiTalikosta voi jatkossa lukea myös seminaariesitelmiä. Jo nyt sivuilta löytyy Salmenkiven helmikuun lopussa Diviassa pitämä esitys yritysblogeista.

– Blogi on edullinen, löydettävä ja nopea kanava, jota voi käyttää asiantuntijamielikuvan luomiseen, dialogiin kohderyhmän kanssa, tiedonkeruuseen tai PR-tarkoituksiin. Suomessa päättäjistä 34 prosenttia lukee blogeja, Yhdysvalloissa jo 80 prosenttia. Lisäksi Yhdysvalloissa puolet päättäjistä kertoo blogien sisällön vaikuttavan heidän työhönsä liittyviin hankintapäätöksiin.

Esityksessään Salmenkivi listaa kansainvälisten yritysten bloggaavia toimitusjohtajia sekä suomalaisia ja ruotsalaisia yritysblogeja, käy läpi yritysblogeihin liittyviä haasteita, antaa neuvoja blogistrategian rakentamiseen ja kertoo onnistumisen avaimista.

Mainonta-ajattelusta palveluajatteluun

Salmenkivi uskoo, että blogit kommunikaatiokanavana haastavat perinteisiä internetsivustoja ja muita julkaisuja, omassa asiakontekstissaan.

– Blogit ovat kuitenkin vain pieni osa suurempaa murrosta, joka markkinoinnissa on tapahtumassa internetin, konvergenssin sekä kuluttajien käyttäytymisen muutoksen takia. Markkinointiajattelussa on pitkään ollut voimassa malli, jossa ensin rakennetaan tarjooma ja sen jälkeen suostutellaan asiakkaita markkinoinnin avulla tuotteiden tai palvelujen käyttäjiksi. Nyt mainonta-ajattelusta on siirryttävä lähemmäksi palveluajattelua. Myyjän ja asiakkaan väliset roolit ja vuorovaikutus on rakennettava kokonaan uudella tavalla. Markkinoijan on ymmärrettävä, miten ihmiset saadaan mukaan tuottamaan itselle ja samalla yritykselle arvokasta sisältöä. Pitää myös tietää, kuinka päästä osallistumaan aktiivisten asiakkaiden kokemus- ja elämysmaailmoihin – heidän itsensä tuottamiin merkityksiin ja yhteisöihin.

Kysymys on siitä, miten uusia markkinoinnin muotoja sekä kanavia kannattaa käyttää ja kuka niitä hallinnoi.

Internetin valtava voima

Salmenkivi ennustaa, että tulevaisuudessa suuri osa markkinoinnista suunnitellaan ensin internetiin ja toissijaisesti muihin kanaviin. Jo nyt internetistä on muodostunut kokoomamedia, jonne ohjataan ihmisiä muiden kanavien avulla.

– Hyvää perspektiiviä antaa  Amerikan Vuoden 2007 Super Bowl, jonka tauoilla nähdyistä mainoksista suurimmassa osassa internet oli pääroolissa. Puolet mainoksista oli tehty yhteistyössä asiakkaiden kanssa internetissä lanseeratuissa kilpailuissa ja karkeasti toinen puoli ohjasi katsojia nettiin näyttämällä keskeneräisen mainoksen, jonka loppuosan pystyi katsomaan vain yrityksen nettisivuilla.

– Toinen hyvä esimerkki on YouTube. Suomessa se haastaa tänä vuonna MTV3:n Idolsin katsojaluvuissa, sillä jo nyt Ari Koivumäen ja kumppaneitten lauluja on käyty katsomaan yli miljoona kertaa Tuubissa. YouTubella on Amerikoissa jo isompi peitto nuorten keskuudessa kuin legendaarisella Music Televisioilla. Sen edessä joutuvat nöyrtymään jopa suuret ylikansalliset yritykset. Esimerkiksi Coca-Cola muutti koko markkinointikampanjansa, kun netissä lähti vyörymään viraalina video, jossa Mentos-karkit aiheuttivat Light-version räjähdysmäisen kuohunnan.

Salmenkiven mukaan harva suomalainen yritys on vielä ymmärtänyt internetin voiman.

– Suomessa internetmarkkinointi on harvoin mukana yrityksen ydinstrategiassa tai edes ydinmarkkinointistrategiassa. Internet on muutakin kuin mainoskanava: se on esimerkiksi markkinointi-, viestintä- ja mainontakanava, myynti- ja jakelutie, palaute-, tiedonhankinta-, rekrytointi- ja kommunikaatiokanava sekä vaikkapa tuotekehitysympäristö. Jo kanavan monipuolisuuden ymmärtämisellä ja sen aktiivisella hyödyntämisellä markkinoinnissa päästään paljon eteenpäin.