Miikka Rahikainen

Miikka Rahikainen on Strategist, jonka erikoisosaamista on markkinointiteknologia. Vapaa-aika hänellä kuluu erilaisten urheilulajien parissa; perinteisesti ja sähköisesti.

1. Markkinointi- ja mainonnan teknologioiden yhdistyminen jatkuu

Mainonnan teknologiat ovat aiemmin säädelleet digitaalisen mainonnan ja verkkomainonnan kehitystä. Vuosi vuodelta käy selvemmäksi, että verkkomainonta teknologioineen asettuu vain yhdeksi markkinointiteknologioiden osa-alueeksi, jolla markkinointikokemuksia luodaan. Tavoitteena on rakentaa kokonaisuus, jolla pystytään tunnistamaan omien asiakkaiden, nykyisten tai potentaalisten, sen hetkinen tahtotila ja tarjota heille oikea viesti oikeissa kohtaamispisteissä. Tämä ajatusmalli ohjaa markkinointi- ja verkkomainontateknologioita yhdistymään. Konvergenssi näkyi hyvin selvästi eri toimijoiden puheissa ja esityksissä.

2. Mobiili ensin

Mobiili ei ole enää tukikanava, vaan se on hiljalleen nousemassa monen liiketoiminnan keskiöön ja ensisijaiseksi palvelukanavaksi. Mobiilin käyttö kasvaa yhä kiihtyvää tahtia, ja mobiili alkaa olla monelle kuluttajalle ensisijainen kanava seurata mediaa, hyödyntää palveluita tai viettää vapaa-aikaa. Mobiili tulee muuttamaan monien liiketoimintaa ja ekosysteemiä täydellisesti. Tämä muutos ajaa yritykset optimoimaan asiakaspalvelunsa, ostokanavansa ja tuotteensa ensisijaisesti mobiilille ja vasta sen jälkeen panostamaan muihin kanaviin – jos se ylipäänsä on tarpeellista.

3. Mainosten estäminen (Ad-blocking)

Mainonnan estäminen herätti tapahtumassa paljon keskustelua. Mainosbannereiden, tekstilinkkien ja melkeinpä kaiken mainonnaksi luokiteltavan verkkosisällön estäminen on nyt todella helppoa ja nopeaa verkkoselainten lisäosien tai erilaisten sovellusten avulla. Adoben viimeisimmän tutkimuksen mukaan Suomessa mainokset estää noin 20 prosenttia verkonkäyttäjistä.

Tähän asti mainosten estäminen ei ole koskenut mobiilia, sillä mainonnanestosovelluksia on ollut huonosti tarjolla. Nyt tilanne on muuttumassa nopeasti ja radikaalisti, sillä Apple toi uusimman käyttöjärjestelmäpäivityksensä mukana tuen mainonnan estämiselle. Jo viikko julkaisun jälkeen ad-blockerit nousivat Apple Storen ladatuimmiksi ohjelmiksi.

Tämä luo julkaisijapuolelle painetta keksiä ratkaisuja kasvavaan ongelmaan, sillä mainonnan estämisestä on muodostumassa tulevina vuosina todellinen haaste, jonka selättäminen ei ole yksinkertaista. Natiivimainonta tarjoaa jo nyt ja tulee tarjoamaan entistä enemmän lyhytaikaista helpotusta, mutta yksin se ei pysty ratkaisemaan koko ongelmaa.

4. Datan, ohjelmallisen ostamisen ja luovuuden yhteiselo

Datan hyödyntämistä, ohjelmallista ostamista ja markkinoinnin automaatiota pidetään maksimaalisen tehokkuuden luojina – ja kaiken luovuuden tukahduttajina. Tosiasiassa data ja automaatio avaavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia hyödyntää luovuutta. Mainonnan ja kaiken asiakasviestinnän tulee olla oikea-aikaista, relevanttia ja puhuttelevaa. Ohjelmallinen ostaminen pystyy varmistamaan juuri nämä asiat erinomaisesti. Ohjelmallisella ostamisella ja datan hyödyntämisellä päästään jo nyt todella pieniin segmentteihin, tarvittaessa jopa henkilökohtaiseen viestintään. Tämä mahdollistaa dynaamisesti rakentuvat, asiakaskohtaiset luovat toteutukset ja tarinan kerronnan, joka voi jatkua linjakkaasti yli laiterajojen, pöytätietokoneelta mobiiliin.

5. Kanavien yhteismitallisuus ja mittaamisen vaikeus

Dataa ja erilaisia mittareita markkinoinnin onnistumiselle ja tuloksellisuudelle on tarjolla yhä kasvava määrä. Mutta kun jokainen uusi kanava tuo mukanaan omaa dataansa ja mittareitaan, on yhteismitallisuuden löytäminen usein mahdotonta tai ainakin todella hankalaa. Kuinka investoida uusiin sosiaalisen median kanaviin, kuten Snapchattiin? Tai kuinka mitata onnistumista kanavissa, joita ei ole ennen kokeiltu? Markkinassa on tällä hetkellä ennennäkemätön tarve mitata markkinoinnin tuloksellisuutta, mallintaa myyntiä, sekä tasapainotella brändillisten- ja myynnin mittareiden välillä.

6. Asioiden internet markkinoinnin näkökulmasta (Marketing of things)

Asioiden internet (The Internet of Things, IoT) yleistyy vauhdilla. Lähes jokainen esine hissistä jääkaappiin alkaa jo olla yhteydessä verkkoon. Tämä tarjoaa huimia mahdollisuuksia markkinoijalle, kun ihmisten käyttäytymisestä saadaan valtavasti lisää tietoa ja esineistä muodostuu brändeille uusia kohtaamispisteitä. Onkin jo aika alkaa miettiä, kuinka esineiden internetin dataa voitaisiin tehokkaasti hyödyntää markkinoinnissa ja kuinka se tulisi yhdistää muuhun markkinointitietoon. Kuinka uudet kohtaamispisteet saadaan hyödynnettyä oivaltavasti. Asioiden internet tuo markkinoijalle paljon mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta vielä toistaiseksi vähän valmiita vastauksia. Paino sanalla toistaiseksi.
Haluatko kuulla lisää uusimpien trendien vaikutuksista liiketoimintaasi? Ota yhteyttä: miikka.rahikainen@dagmar.fi

Lue myös seuraavat bloggaukset:

”Eilen puhuttiin Big Datasta, tänään tekoälystä.”, Mikko Koski, Director of Advanced Analytics

”Joko mobiiliverkkokauppaan kannattaa investoida?”, Miikka Rahikainen, Digital Manager

”Data ja teknologiat päivittäisessä markkinoinnissa.”, Jenny Björklund, Strategic Planner