Dagmar

Englannin Bishop’s Stortfordissa järjestettyyn seminaariin osallistui noin 80 mediatoimistojen, medioiden ja mainostajien edustajaa. Noin puolet osallistujista oli mediatoimistoista. Osallistujajoukko oli hyvin kansainvälistä, etenkin kun Lontoon mediatoimistojen kansainvälisillä osastoilla työskentelee paljon väkeä eri Euroopan maista.Alustuksia ja case-tehtävä

Kolmipäiväisen seminaarin tiivis ohjelma koostui alustuksista sekä ryhmätyönä tehtävästä case-tehtävästä. Alustusten yhtenä tavoitteena oli toimia case-työskentelyn taustamateriaalina. Joukossa oli useita mainostajan puheenvuoroja (mm. Nintendo, IBM, McDonald’s, Volvo).

Case-työskentelyllä on keskeinen rooli IMM-seminaarissa. Tänä vuonna casen aiheena oli fiktiivinen musiikin vähittäiskauppaketju. Osallistujien tehtävänä oli laatia briefin pohjalta markkinointiviestinnän kokonaissuunnitelma vuosille 2005-2006.

Habit-Forming Marketing

Asiakkuuspäällikkö Riikka Hallenbergin mukaan seminaarin inspiroivinta antia oli John Grantin esitys Habit-Forming Marketing. Konsulttina toimivan Grantin mukaan elämme posttraditionaalisessa maailmassa, jossa brandeista tullut traditioiden korvikkeita, ideoita joiden mukaan eletään.

Aikaisemmin uusien asioiden ja tuotteiden kokeilemiseen tarvittiin kokonainen sukupolvi. Nyt esimerkiksi Napster sai 1,5 vuodessa 80 miljoonaa käyttäjää. Grantin esimerkkejä muista uusista, nopeasti levinneistä traditioista olivat muun muassa reality-tv, jooga, kännykät ja uudet dieetit.

 

Yhteisöllisyyttä, rituaaleja

Monille uusille brandeille on tyypillistä se, että niiden menestykselle oleellista ei ole brandin imago tai yrityksen tarina, vaan että niiden käyttämisestä muodostuu tapa (HABIT). Niihin liittyy usein myös yhteisöllisiä ja/tai rituaalinomaisia piirteitä, esimerkkeinä Starbucks, Amazon ja eBay. Tyypillisiä tapamarkkinoinnista hyötyviä toimialoja ovat media, palvelut ja vähittäiskauppa.

Asiakkuuspäällikkö Mari Riipisen mukaan seminaarissa olivat vahvasti esillä samat teemat jotka puhuttavat tällä hetkellä myös Suomessa: medianeutraali suunnittelu, mediatoimiston rooli markkinointisuunnittelun prosessissa ja interaktiivinen markkinointi. ”Media is the new creative” -teemaa käsiteltiin myös useammassa alustuksessa.