Dagmar

Esikuvahakuiset erottujat ovat multistressaajia (5.2.2004)

Taloustutkimus julkisti tänään Valuegraphics APT -arvotutkimuksensa vuoden 2003 toisen kierroksen tuloksia. Niiden mukaan humanistien määrä maassamme on kasvanut, ja materialismi on vähentynyt. Traditionaalisia ihmisiä on edelleen hieman enemmän kuin moderneja, vaikka suomalaisten arvomaailma onkin siirtynyt aavistuksen modernimmalle puolelle. Arvotutkimus selvitti myös suomalaisen stressin syvintä olemusta.

Valuegraphics APT jakaa kuluttajat arvo- ja asenneryhmiin

Taloustutkimus toteuttaa kaksi kertaa vuodessa Valuegraphics APT -tutkimuksen monitilaajatutkimuksena. Valuegraphics on ruotsalaisen Hans L. Zetterbergin kehittämä menetelmä, jossa kuluttajat jaetaan yhdeksään arvo- ja asenneryhmään. Jaottelu perustuu Zetterbergin kehittämiin 25 kysymykseen, jotka mittaavat kolmea eri arvoulottovuutta.

Kuluttajat sijoitetaan eri ryhmiin humanismia ja materialismia, traditionaalisuutta ja moderniutta sekä arvojoustavuutta ja -sidonnaisuutta kuvaavien akseleiden avulla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotirakkaat on naispainotteinen ryhmä, jolle perhe, huolenpito, yhteenkuuluvuus ja kuuliaisuus ovat tärkeitä asioita. Kuluttajina he ovat lojaaleja, ja heidän elämäänsä ohjaavat eettiset periaatteet.

Perinteikkäät on yhteiskunnallisesti aktiivinen ryhmä, joka rakentaa identiteettiään työn kautta. Kuluttajina he arvostavat laatua ja luotettavuutta.

Esikuvahakuisille erottujille sosiaaliset verkostot ovat pääasia.  Ryhmään kuuluminen onkin tärkeämpää kuin materian omistaminen. Kuluttajina he ovat kiinnostuneita trendeistä ja uutuuksista; he vahvistavat omaa minuuttaan omaksumalla niitä esikuviltaan.

Asiakeskeiset pyrkivät rationaalisiin, kuhunkin tilanteeseen sopiviin, käytännöllisiin ja mahdollisesti teknisiin ratkaisuihin. He ovat erityisen kiinnostuneita teknologiasta ja viihde-elektroniikasta. Asiakeskeiset ovat kunnianhimoisia kuluttajia, joilla rahan ja tavaran merkitys korostuu.

Avoimet etsijät toimivat tunteella ja intuitiolla. He ovat uusien suuntausten liikkeellepanijoita ja mielipiteiden lähteitä. Kulutuskäyttäytymisessään he miettivät valintojen vaikutusta tulevaisuuteen.

Vaikuttajat haluavat mukavaa elämää, jolla on idealistinen sisältö. He ovat itsetietoisia ja uskovat omiin arvoihinsa ja haluavat muuttaa ympäristöään enemmän omia arvojaan vastaavaksi. Kuluttajina he käyttävät paljon rahaa ja suosivat elämää helpommaksi ja mukavammaksi tekeviä tuotteita.

Elämykselliset nimensä mukaisesti hakevat elämyksiä, kokemuksia ja eksotiikkaa. He eivät pidä säännöistä, vaan viihtyvät epämuodollisissa verkostoissa ja haluavat heimoutua yli rajojen. He ovat avoimia uusille ideoille ja kulttuureille. Kuluttajina he motivoituvat pehmeillä argumenteilla.

Uskalikot ovat yrittäjähenkisiä ja innostuvat uusista asioista. Elämän monimutkaisuus ei heitä häiritse, vaan he ottavat sen pikemminkin haasteena. Uuden teknologian omaksujina he ovat edelläkävijöitä, ja muutenkin he tavoittelevat kuluttajina uutuuksia ja hyötyä.

Arvokeskiöön sijoittuvat ovat "mattimeikäläisiä", jotka ovat kultaisen keskitien kulkijoita ja kuluttavat tuttuja tuotteita.

Naiset stressaavat miehiä enemmän

Vuoden 2003 toisen kierroksen kyselyssä selvitettiin myös suomalaisen stressin olemusta ja sen kokemista.

Kaikista 15-74-vuotiaista suomalaisista 4 % kokee stressin yleistasonsa hyvin korkeaksi. Melko stressaantuneita on 17 %.

Naiset stressaavat miehiä enemmän: 24 % naisista kokee itsensä vähintään melko stressaantuneiksi, miehillä vastaava luku jää 19 %:iin.

Yleisstressi iskee voimakkaimmin Elämyksellisten arvoryhmään, mutta todelliset monialaiset stressaajat ovat Esikuvahakuisia erottujia. Eniten stressiä aiheuttavat terveydestä huolestuminen, työn määrä, työn varmuus ja työssä jaksaminen. Humanistit stressaavat ihmissuhdeasioita huomattavasti enemmän kuin materialistit.

Arvoryhmästä riippuen stressiä lievitetään liikkumalla luonnossa, vetäytymällä oman kodin rauhaan, nukkumalla tai kuuntelemalla musiikkia.