Dagmar

Euroopan markkinatutkijat pohtivat verkkokäytön vaikutuksia (7.12.2000)

ESOMAR kongressissa Wienissä pohdittiin verkkokäytön vaikutuksia sekä tutkimukseen että markkinointiin. Internetin käyttömahdollisuudet tutkimustoiminnassa ja markkinoinnissa puhuttivat reilua tuhatta osanottajaa ja kymmeniä esitelmöitsijöitä ja näytteilleasettajia.

Euroopan markkinatutkijat kokoontuvat vuosittain ESOMARin kongressiin katsastamaan, missä tutkimustoiminnassa mennään ja mitä viime aikoina on kehitetty. Tämän vuoden kongressissa " The Impact of Networking, Marketing Relationships in the New Economy", keskityttiin poikkeuksellisesti yhden teeman ympärille; kuluttajamarkkinoinnin ja tutkimusalan haasteisiin ja mahdollisuuksiin verkkokäytön lisääntyessä.

Innokkaimmat osallistujat puhuivat jopa markkinatutkimuksen uudelleen keksimisestä internetin tarjoamien mahdollisuuksien avautuessa, toiset tyytyivät tarkastelemaan netin käytön tämänhetkistä vaihetta. On mm. havaittu, että nettikäyttäjien kasvupotentiaali ei ole enää teknologiasta innostuneissa ryhmissä, vaan niissä ryhmissä, jotka käyttävät sitä sisällön puolesta, vaikka eivät ole mitenkään erityisen ihastuneita siihen.

Vaikka pessimistisin puheenvuoro kuvaili internetiä pelkäksi ajanmukaistutetuiksi keltaisiksi sivuiksi, sen antamista mahdollisuuksista interaktiiviseen markkinointiin ja asiakassuhdemarkkinointiin esitettiin vakuuttavia esimerkkejä. Passiivinen kuluttaminen on mennyttä aikaa. Interaktiivisuuden seurauksena kuluttajista tulee oman merkkinsä aktiivisia rakentajia, brandeistä tulee yhä enemmän personoituja. Siten vähitellen superglobaalit tuotteet ja palvelut muuttuvatkin superlokaaleiksi.

Internetiä käytetään yhtä lailla markkinoinnin kuin tiedonkeruun kanavanakin. Molemmissa käytöissä on omat niksinsä, jotka tulee hallita. Nettitutkimukset tulevat todennäköisesti lisääntymään tulevaisuudessa korvaten ehkä osittain puhelin- ja kirjekyselyitä. Se ei kuitenkaan poista niitä laadullisia vaatimuksia kysymysten, näytteenoton ja analyysin suhteen, mitä hyvälle tutkimukselle asetetaan, muistutti ESOMARin eDrive-projektin vetäjä arvioidessaan e-busineksen vaikutusta tutkimustoimintaan.

Sinikka Lonka