Dagmar

Länsi-Eurooppalaiset markkinointipäättäjät suhtautuvat markkinointipanostusten kasvuun suhteellisen pidättyvästi. Sen sijaan Keski- ja Itä-Euroopan markkinointipäättäjistä 63 prosenttia ilmoitti kasvattaneensa markkinointibudjettiaan viime vuonna, ja jatkavansa panostusten lisäämistä myös tänä vuonna.

Suomalaisten markkinoijien suunnitelmia tälle vuodelle selvitettiin viimeksi joulukuussa. Mainostajien Liiton kyselyyn vastanneista 37 prosenttia aikoi lisätä markkinointiviestinnän panostuksiaan tänä vuonna, 41 prosenttia ajatteli pitää ne ennallaan ja 22 prosenttia harkitsi supistuksia.

Verkon käyttö lisääntyy

Digitaalisen mainonnan, erityisesti verkkomainonnan, suosio kasvaa Euroopassa koko ajan, mutta jää silti edelleen alle USA:n tason. Millward Brownin kyselyyn vastanneet väittävät, että digitaaliset mediat eivät sovi brandin rakentamiseen, vaan kohderyhmän tavoittamiseen ja asiakkuuden lujittamiseen.

Euroopassa markkinoijat keskittyvät enemmän lyhyen tähtäyksen myyntiin kuin brandipääoman kehittämiseen.

Lisää integroituja kampanjoita

Integroidut kampanjat ovat yleisempiä Keski- ja Itä-Euroopassa kuin Länsi-Euroopassa.

Millward Brownin Global Media Practice -yksikköä johtavan Brian Jacobsin mielestä tutkimus osoittaa, että eurooppalaiset kuluttajat käyttävät medioita usein eri tavoin, ja heidät tavoittaa myös muilla kuin perinteisillä medioilla. Yli 40 prosentilla vastanneista markkinoijista on yrityksessään verkkomarkkinointiyksikkö.

”Lähes puolet länsieurooppalaisista markkinoijista ei kuitenkaan käytä integroituja markkinointikampanjoita, joissa hyödynnetään jokaisen median vahvuuksia holistisella tavalla. Eurooppalaisten markkinointipäättäjien tulisi oppia ymmärtämään paremmin, mitkä kanavat palvelevat parhaiten heidän tavoitteitaan, jos he haluavat markkinointi-investoinneilleen maksimaalisen tuoton.”

Millward Brownin EuroMedia Trends 2005 -tutkimukseen osallistui 704 markkinointipäättäjää eri aloilta 14 Euroopan maassa. Länsi-Euroopassa haastatteluja tehtiin Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, Portugalissa ja Isossa-Britanniassa. Keski- ja Itä-Euroopassa kerättiin tietoja Kroatiassa, Tsekin tasavallassa, Unkarissa, Kreikassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä ja Turkissa.

Miten markkinointibudjetti kehittyy kuluvana vuonna verrattuna vuoteen 2004

Maa Budjetti kasvaa Budjetti pienenee
Espanja 46 % 2 %
Iso-Britannia 43 % 14 %
Italia 30 % 9 %
Kreikka 54 % 12 %
Kroatia 57 % 14 %
Portugali 39 % 14 %
Puola 46 % 6 %
Ranska 32 % 18 %
Romania 80 % 4 %
Saksa 32 % 18 %
Tsekin tasavalta 57 % 16 %
Turkki 50 % 6 %
Unkari 52 % 14 %
Venäjä 70 % 0 %

Lähde: Millward Brown