Dagmar

Suomalaisten usko tulevaisuuteen on nyt korkealla. Leipää tuntuu riittävän, joten nyt panostetaan sirkushuveihin. Monilla meneekin niin lujaa, että se jo ”riepottaa ihmisiä ja vie pohjaa tasapainoiselta elämältä”. Omaan elämään liittyvät pelot ovatkin kasvussa.

Yksilökeskeisyyden korostuessa yhteisölliset trendit ovat luonnollisesti laskussa. Esimerkiksi ympäristöstä huolehtimista ei pidetä enää yhtä tärkeänä asiana kuin aiempina vuosina.

Silti suurin osa suomalaisista ei hötkyile turhia tai jonota uusmediayritysten osakkeita. He eivät myöskään ole niin huolissaan asioista kuin yksilökeskeiset ihmiset.

RISC Monitor 2000 on MDC Risc Internationalin vuosittain tekemä, suomalaisten arvo- ja asennemaailmaa luotaava tutkimus. Vuoden 2000 tulokset saatiin haastattelemalla lokakuussa 1999 – tammikuussa 2000 yhteensä 2509:ää 15-75 -vuotiasta suomalaista.